Uncategorized

Produkcja zwierzęca 1F4R i 1FTR

29-05-2020

Temat: Znaczenie rolnictwa ekologicznego.

Celem lekcji jest dostrzeżenie zalet rolnictwa ekologicznego

  1. Działania w celu utrzymania bądz podwyższenia kondycji gleby
  2. Dzialania sprzyjające podwyższeniu bioróżnorodności

Materił do dzisiejszej lekcji przesyłam w linku Produkcja zwierzęca prowadzona metodami ekologicznymi

Proszę ze strony 22-24 napisać w  zeszycie notatkę  według punktów podanych powyżej.

Polecam film https://www.youtube.com/watch?v=CckPCgH_1fU

W następnym tygodniu będzie sprawdzian z działu ,,Produkcja zwierzęca prowadzona metodami ekologicznymi”

D.Koczkodaj        dkoczkodaj@poczta.fm