1CB (SB_I)1CG (SB_I)Zdalne Lekcje

Produkcja zwierzęca 1CB i 1CG

14-05-2020

Temat: Przygotowanie pasz do skarmiania-metody chemiczne i biologiczne.

Celem lekcji jest poznanie metod chemicznych i biologicznych które służą poprawie jakości i trwałości  pasz.

  1. Metody chemiczne
  • zaprawianie ługiem
  • wapnowanie
  • amoniakowanie i mocznikowanie

2. Metody biologiczne

  • kiełkowanie
  • słodowanie
  • drożdżowanie

Materiał do dzisiejszej lekcji znajduje się na stronie  14-15  w załączonym linku  Produkcja, konserwacja, przechowywanie pasz do skarmiania

Proszę przeczytać tekst i zrobić notatkę w zeszycie zgodnie z podanymi punktami.

W dniu jutrzejszym w zdalnej lekcji zamieszczę test z ostatnich lekcji .Test będzie mił rangę sprawdzianu.

D.Koczkodaj                       dkoczkodaj@poczta.fm