1CB (SB_I)1CG (SB_I)Zdalne Lekcje

Produkcja zwierzęca 1CB i 1CG

17-04-2020

Temat :Mieszanki paszowe w żywieniu zwierząt

Celem lekcji będzie przegląd mieszanek paszowych wykorzystywanych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

W celu zapoznania się z tematem lekcji

1. Otwórz podany link Pasze stosowane w żywieniu zwierząt

2.Przewiń do strony 10

3.Zrób w zeszycie notatkę

a) podział mieszanek paszowych

b) wady mieszanek paszowych

D.Koczkodaj   dkoczkodaj@poczt.fm