Uncategorized

Produkcja zwierzęca 1CB i 1CG

19-06-2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu ,,Anatomiczne i fizjologiczne podstawy użytkowania zwierząt gospodarskich.

Celem lekcji będzie zdiagnozowanie stopnia przyswojenia wiadomości z działu ,,Anatomiczne i fizjologiczne podstawy użytkowania zwierząt gospodarskich”

Przesyłam linki do testów z kwalifikacji ,,Prowadzenie produkcji rolniczej”

Pod każdym testem podaję numery zadań na które należy znać odpowiedz ,ponieważ materiał obejmujący to pytanie był realizowany w I klasie.

Proszę samodzielnie rozwiązać wskazane zadania i sprawdzić ,zaznaczając przycisk sprawdz.

Proszę dokonać samooceny, aby zdać egzamin pisemny z kwalifikacji trzeba uzyskać wynik 50%
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-r3/r3_styczen_2020/
Pytanie 4,5,9,28
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-r3/r3_czerwiec_2019/
Pytanie 11,12,24,26
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-r3/r3_styczen_2019/
Pytanie 5,8,17,22,35,40
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-r3/r3_czerwiec_2018/
Pytanie 5,21,28,38,39
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-r3/r3_styczen_2018/
Pytanie 7,12,17,34

D.Koczkodaj        dkoczkodaj@poczta.fm