Uncategorized

Produkcja zwierzęca 1CB i 1CG

18-06-2020

Temat: Żywienie zwierząt w gospodarstwie ekologicznym.

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie zasad żywienia zwierząt w gospodartwie ekologicznym.

  1. Zasady żywienia zwierząt w gospodarstwie ekologicznym.
  • karmienie młodych mlekiem matki
  • wykorzystanie pastwisk w żywieniu przeżuwaczy
  • dodatki dopuszczone do stosowania w gospodarstwie ekologicznym
  • dodatki zabronione w gospodarstwie ekologicznym
  • wykorzystanie pasz zielarskich

Materiał dotyczący wyżej wymienionych zagadnień znajduje się  na stronie 7-9 w przesłanym linku Produkcja zwierzęca prowadzona metodami ekologicznymi

Proszę na podstawie tekstu zrobić notatkę w zeszycie.

D.Koczkodaj       dkoczkodaj@poczta.fm