Uncategorized

Produkcja zwierzęca 1CB i 1CG

05-06-2020

Temat: Urządzenia do zadawania pasz.

Celem lekcji jest poznanie urządzeń służących do zadawania pasz.

  1. Urządzenia do zadawania pasz
  • bydło
  • trzoda chlewna
  • owce i kozy
  • konie
  • drób

Materał potrzebny do dzisiejszegi tematu znajduje się na stronie 13-19  w linku

Proszę zrobić notatkę  w zeszycie

D.koczkodaj      dkoczkodaj@poczta.fm