Uncategorized

Produkcja zwierzęca 1CB i 1CG

04-06-2020

Temat: Maszyny i urządzenia do przygotowania pasz.

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie maszyn i urządzeń służących do przygotowania pasz.

  1. Maszyny i urządzenia służące do przygotowania pasz objętościowych
  2. Maszyny i urządzenia służące do przygotowania pasz treściwych

Materiał potrzebny do realizacji dzisiejszego tematu znajduje się na stronie 3-12 w linku

Proszę do zeszytu wypisać maszyny i urządzenia służące do przygotowania pasz.

D.Koczkodaj    dkoczkodaj2poczta.fm