1CB (SB_I)1CG (SB_I)1F4R (Tech)1FTR (Tech)Zdalne Lekcje

Produkcja zwierzęca 1CB ,1CG, 1F4R, 1FTR

03-042020

Temat:Pasze stosowane w żywieniu owiec, koni, kóz i drobiu.

Podczas lekcji skorzystaj z modułu Podstawy żywienia zwierząt gospodarskich

Z załączonego teksu wypisz do zeszytu pasze stosowane w żywieniu owiec, koni, kóz i drobiu.

 

Danuta Koczkodaj      dkoczkodaj@poczta.fm