Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FTP

23.04.2020r. Temat: Siew i zabiegi pielęgnacyjne zbóż jarych.

Celem lekcji jest wyjaśnienie zasad obowiązujących podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności

– wyjaśnienie zasad siewu i zabiegów pielęgnacyjnych zbóż jarych

Przygotowanie materiału siewnego i siew nasion

Do siewu używamy ziarna o właściwej czystości i sprawdzonej sile kiełkowania. Najlepiej używać materiału kwalifikowanego. Nasiona przed siewem powinny być zaprawione przeciw chorobom grzybowym, dostępnymi zaprawami nasiennymi dla zbóż.

Ilość wysiewu

Ilość wysiewu powinna być na tyle duża, by zapewnić równomierną i wystarczającą obsadę kłosów jednostce powierzchni. Ilość wysiewu uzależniona jest od terminu siewu i rodzaju gleby. Optymalna ilość ziaren na m2 waha się w granicach od 400 do 650 w zależności od gatunku i odmiany. Głębokość siewu, w zależności od rodzaju gleby waha się od 2 do 5 cm, a rozstaw rzędów od 10 do 15 cm w zależności od ilości wysiewu. Im mniejsza ilość wysiewu, tym rozstaw rzędów większy.      Im wcześniejszy siew i lepsza gleba, tym ilość wysiewu może być mniejsza.

Przykładowe ilości wysiewu zbóż jarych:

pszenica jara: 180–260 kg/ha,

jęczmień jary: 130–170 kg/ha,

pszenżyto jare: 160–200 kg/ha,

owies: 160–200 kg/ha,

żyto jare: 110–160 kg/ha.

Termin siewu

Termin siewu zbóż jarych powinien być możliwie najwcześniejszy. Optymalne terminy siewu są różne w zależności od gatunku zboża i regionu Polski.

Kolejność siewu zbóż jarych:

owies,

pszenica jara,

pszenżyto jare,

jęczmień jary.

Optymalne terminy siewu zbóż jarych wskazywane przez IUNG oraz IHAR

  1. owies i pszenżyto jare 20–30 marca (do 3 IV)
  2. pszenica jara 20–30 marca (do 10 IV)
  3. jęczmień jary 20 marca – 5 kwietnia  (do 10 IV)

Zabiegi pielęgnacyjne zbóż jarych

Pielęgnacja zbóż jarych polega na:

– utrzymaniu sprawności gleby, czyli jeśli przed wschodami pojawi się zaskorupienie gleby oraz wschody chwastów, należy zastosować bronowanie,

– zwalczaniu chwastów oraz ewentualnie chorób i szkodników,

-przeciwdziałaniu wyleganiu.

Chwasty zwalczamy mechanicznie, stosując bronowanie przed wschodami i w fazie 3–4 liści oraz stosując specjalistyczne herbicydy. Przeciwdziałanie wyleganiu polega na zastosowaniu regulatorów wzrostu.

 

W ostatnich latach mamy problemy z brakiem wody w okresie wegetacji, dlatego bardzo ważne wiosną są takie agrotechniczne zabiegi, jak: 

– przygotowanie pola do siewu przy możliwie najmniejszej liczbie zabiegów uprawowych (każdy zabieg to utrata wilgoci);

– termin siewu: im wcześniejszy, tym lepszy;

– głębokość siewu i obsada roślin – optymalne dla gatunku i odmiany. Dotyczy to praktycznie wszystkich gatunków.

Prezentacja:  2 FTP 23.04

Kiedy siać zboża jare? https://www.kalendarzrolnikow.pl/7902/kiedy-siac-zboza-jare.

 

Zapisujecie najważniejsze informacje w zeszycie szkolnym.

Proszę odpowiedzieć na pytanie: jak warunki pogodowe wpływają na zasiewy zbóż w waszych gospodarstwach.

Jeżeli dostaję od was wiadomość zapisuję,  że jesteście aktywni na lekcji.

 

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz