Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FTP

28.05.2020r. Temat: Stanowisko, uprawa i nawożenie roślin strączkowych

Stanowisko w zmianowaniu

Rośliny motylkowate grubonasienne mogą być uprawiane po różnych roślinach z wyjątkiem motylkowatych. Uprawiając strączkowe na nasiona, w zmianowaniu najlepiej umieszczać je po zbożach w trzecim-czwartym roku po okopowych na oborniku. Na glebach mniej żyznych uprawiane mogą być w drugim roku po oborniku (po ziemniakach lub burakach). Natomiast uprawiając te rośliny na zieloną masę, można je uprawiać bez-pośrednio po oborniku (po ziemniakach lub burakach).

Nawożenie

Nawożenie mineralne

Poziom nawożenia mineralnego uzależniony jest od zasobności gleby w składniki po-karmowe oraz od intensywności produkcji.

Wapnowanie

Celem wapnowania jest uzyskanie optymalnego odczynu gleby. Wapnowanie uzależnione jest od wymagań uprawianych roślin. Zabieg wapnowania stosujemy na ogół raz na 4 lata.

Nawożenie makroelementami

Tabela 2.1. Zalecane dawki nawozów mineralnych (kg/ha) w zależności od przewidywanego plonu na glebach o średniej zawartości składników pokarmowych 

Str. 15    ………..    10_2.1_UR_tresc

Z podanej strony wypisz jakie należy zastosować nawożenie łubinu wąskolistnego i prześlij do sprawdzenia.

Zabiegi uprawowe

Zabiegi uprawowe mają zapewnić optymalne warunki rozwoju uprawianych roślin oraz chronić przed chwastami. Rodzaje zabiegów zależą od przedplonu, po którym rośliny będą uprawiane. Pierwszym zabiegiem  jest zazwyczaj wapnowanie, które jest uzależnione od wymagań rośliny  i pH stanowiska.

Jeśli rośliny będą uprawiane po zbożach, to kolejnym zabiegiem będzie podorywka, a następnie bronowanie i kultywatorowanie, nawożenie P i K, orka zimowa.

Po roślinach okopowych, po wapnowaniu kolejnymi zabiegami będą: kultywatorowanie, bronowanie, nawożenie P i K, bronowanie, orka zimowa.

Wiosenna uprawa ma na celu staranne przygotowanie pola pod zasiew roślin, zniszczenie wschodzących chwastów oraz przykrycie zastosowanych nawozów azotowych.

Zabiegi, jakie należy wykonać: na glebach cięższych: włókowanie, a następnie kultywatorowanie i bronowanie lub zastosowanie agregatu uprawowego przygotowującego pole bezpośrednio do siewu.

Technologia uprawy roślin strączkowych

STANOWISKO

– przedplonem mogą być różne rośliny, z wyłączeniem roślin motylkowych;
- najlepiej umieszczać je w trzecim, czwartym roku po oborniku;
- najczęściej uprawia się je po zbożach;
- ze względu na zbyt dużą ilość azotu błędem jest uprawa roślin strączkowych
po okopowych uprawianych na oborniku;
- przerwa w uprawie na tym samym polu powinna wynosić 3-5 lat;
- udział w strukturze zasiewów powinien wynosić 20-25%.

UPRAWA ROLI

– uprawa roli taka sama jak pod inne rośliny jare wczesnego siewu, wyjątkiem jest wyka ozima,
– ważne jest odchwaszczenie pola,

  1. a) uprawa pożniwna i jesienna:

– po zbiorze przedplonu
– zespół uprawek pożniwnych;
– nawożenie P i K
– najlepiej pod orkę;
– orka przedzimowa;

  1. b) uprawa wiosenna:

– włókowanie lub bronowanie w celu ograniczenia strat wody i wstępnego doprawienia roli;
– wysiew nawozów azotowych na stanowiskach ubogich (czytaj dalej);
– wysiew nasion
– zgodnie z wymaganiami każdego gatunku.

NAWOŻENIE

  1. a) nawożenie azotem:

– rośliny strączkowe, dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, wykorzystują azot atmosferyczny, lecz zanim ta symbioza się rozwinie, zalecane jest stosowanie przedsiewne azotu (tzw. dawki startowej) w ilości 20-30 kg N na 1 ha;
– w uprawie łubinów można zrezygnować z nawożenia azotowego;

  1. b) nawożenie fosforem i potasem:

– wielkość dawek zależy od zasobności gleby, wartości przedplonu, stopnia mineralizacji oraz wielkości przewidywanego plonu;

Przykładowe dawki pokarmowe:

bobik: od 60 do 100 kg P2O5/ha i od 100 do 160 kg K2O/ha,
groch polny: od 60 do 100 kg P2O/ha i od 100 do 180 kg K2O/ha,
łubin żółty: od 40 do 60 kg P2O/ha i od 80 do 120 kg K2O/ha,
łubin wąskolistny: od 40 do 60 kg P2O/ha i od 80 do 120 kg K2O/ha,
łubin biały: od 60 do 90 kg P2O/ha i od 80 do 140 kg K2O/ha,
wyka jara: od 60 do 100 kg P2O/ha i od 100 do 160 kg K2O/ha,
wyka ozima (uprawiana w mieszankach): od 60 do 90 kg P2O/ha i od 100 do 140 kg K2O/ha.

  1. c) wapnowanie gleby:

– odczyn gleby decyduje o symbiozie z bakteriami;
– bobik, groch i wyka jara wymagają obojętnego odczynu gleby; jeśli więc zachodzi potrzeba odkwaszenia
gleby, po zbiorze przedplonu należy zastosować nawozy wapniowe;
– łubiny ujemnie reagują na zasadowy odczyn gleby.

https://phuagromix.pl/technologia-uprawy-roslin-straczkowych/

zrób notatkę i wypisz nawozy( polecenie zawarte w treści)

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.