Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FTP

21.05.2020r. Temat: Siew i zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin motylkowych drobnonasiennych.

Celem lekcji jest poznanie zasad siewu i pielęgnacji w uprawie roślin motylkowych drobnonasiennych.

 

Gatunki motylkowate, oficjalnie nazywane bobowate drobnonasienne, podobnie jak pozostałe gatunki bobowate, charakteryzują się korzystnym wpływem na stanowisko bytowania. Zarówno koniczyny, jak i lucerny są źródłem bardzo cennej i treściwej zielonej paszy.

Charakteryzują się dużą zawartością białka o odpowiednio zbilansowanym udziale aminokwasów.

Dzięki silnie rozwiniętym korzeniom, jest w stanie pobierać fosfor, potas z głębszych warstw gleby sprawiając, że w kolejnych latach jest on lepiej dostępny dla roślin następczych. Poprzez symbiozę z bakteriami brodawkowymi przyczynia się do wprowadzenia azotu do gleby oraz poprawę jej stanu mikrobiologicznego.

Do najważniejszych roślin motylkowych drobnonasiennych uprawianych na gruntach ornych należy zaliczyć lucernę siewną i lucernę mieszańcową oraz koniczynę czerwoną i koniczynę białą.

Koniczyna czerwona może być uprawiana: koniczyna

 • w siewie czystym,
 • w mieszance z innymi motylkowymi lub trawami,
 • Wysiana wiosną już w pierwszym roku daje jeden pokos –plon tzw. ściernianki,
 • W drugim roku pełnego użytkowania daje dwa pokosy:

I  na początku czerwca  , II w sierpniu- pokos ten można przeznaczyć na pastwisko

Koniczyna biała :

 • Roślina wieloletnia
 • Nadaje się do użytkowania pastwiskowego 2-4 lata
 • Znosi przygryzanie i udeptywanie przez zwierzęta,
 • Może być uprawiana w siewie czystym i w mieszankach z innymi koniczynami i trawami
 • W okresie wegetacji można 3-4 razy wypasać, lub 2-3 razy kosić
 • Przy użytkowaniu pastwiskowym można wypasać, gdy rośliny mają 15 cm

Lucerna mieszańcowa:

 • Jest to roślina 2-4 letnia,
 • W roku siewu zbiera się 1 pokos- w fazie kwitnienia,
 • W roku pełnego użytkowania zbiera się 3- pokosy (1i 3 w fazie pąkowania, 2 w fazie kwitnienia)
 • W drugim roku zbiera się 4- pokosy (2 w fazie kwitnienia, pozostałe w fazie pąkowania)
 • W trzecim roku pełnego użytkowania (ostatnim) zbiera się 4-5 pokosów,

Seradela

 • Roślina jednoroczna
 • Może być uprawiana na zielonkę jako wsiewka w zboża lub w czystym siewie
 • Seradelę można użytkować kośnie lub spasać
 • Daje jeden pokos zielonej masy, który należy zebrać przed pełnią kwitnienia
 • Przy długiej i ciepłej jesieni daje odrost, który można przeznaczyć na pastwisko

Siew roślin motylkowych drobnonasiennych

 • W roślinę ochronną
 • Bez rośliny ochronnej

Ilość wysiewu rośliny ochronnej należy zmniejszyć o 20%, a rozstawa międzyrzędzi powinna wynosić  15- 20 cm

Siew w roślinę ochronną

 • Najlepsza roślina ochronna : jęczmień ozimy i jary, żyto na ziarno, żyto i owies uprawiane na zielonkę oraz gorczyca
 • Mniej odpowiednie rośliny ochronne: owies i pszenica uprawiane na ziarno

Terminy siewu roślin motylkowych drobnonasiennych:

 • Wczesnowiosenny w okresie siewu zbóż jarych
 • Późnowiosenny, zwykle wykonywany w maju
 • Letnim, po zbiorze wcześnie dojrzewających roślin ozimych i jarych

Najbardziej odpowiedni jest termin wczesnowiosenny, gdyż w glebie jest dużo wody

Sposoby siewu

 • Rośliny motylkowe mogą być wysiewane równocześnie ze zbożami, ale wtedy nasiona motylkowych mogą być umieszczone w glebie zbyt głęboko, a siew jest nierównomierny
 • Lepiej wysiać najpierw zboża, a następnie prostopadle do kierunku rzędów zbóż nasiona roślin motylkowych
 • Można wysiewać w międzyrzędzia rośliny ochronnej (jarej), gdy ma ona 3-4 liście

W praktyce rolniczej stosuje się późnoletni siew czysty. Warunkiem powodzenia jest jednak dostateczne uwilgotnienie gleby w tym okresie, zapewniające uzyskanie dobrych wschodów. Jednak w tym czasie często występują znaczne niedobory opadów skutkujące słabymi wschodami roślin. Z tego powodu często stosuje się wiosenny siew tych roślin.

Rośliny motylkowe drobnonasienne w początkowych fazach rozwojowych charakteryzują się powolnym wzrostem, co sprzyja silnemu ich zachwaszczeniu. Dlatego wysiewa się je w roślinę ochronną, jaką najczęściej jest jęczmień jary. Ze względu na różną wielkość materiału siewnego i łatwość rozwarstwiania się masy nasiennej rośliny te należy wysiewać oddzielnie. Jednym z istotnych elementów agrotechniki jest zmniejszenie ilości wysiewu jęczmienia jarego o około 25-30%, a także ograniczenie nawożenia azotem.

http://www.agrosukces.pl/plonowanie-roslin-motylkowych-drobnonasiennych-w-zaleznosci-od-czynnikow-agrotechnicznych/

ROŚLINY MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE https://docplayer.pl/28281701-Rosliny-motylkowate-drobnonasienne-w-zywieniu-bydla.html

Na zaliczenie uczestniczenia w lekcji proszę zrobić notatkę w zeszycie.

Odszukać w internecie normy wysiewu w/w roślin i odesłać do oceny.

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz