Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FTP

20.05.2020r. Temat: Uprawa i nawożenie roślin motylkowych drobnonasiennych.

Celem lekcji jest poznanie zasad uprawy i nawożenia roślin motylkowych drobnonasiennych.

Stanowisko w zmianowaniu

Motylkowate drobnonasienne w płodozmianie umieszcza się na ogół w trzecim roku po oborniku w przypadku uprawy na nasiona. W przypadku uprawy na zieloną masę można uprawiać je po przedplonach w drugim roku lub bezpośrednio po oborniku stosowanym jesienią. Dobrym przedplonem są rośliny pastewne zbierane na zielonkę (z wyjątkiem motylkowatych), zboża, ziemniaki i buraki. Motylkowate drobnonasienne na tym samym polu nie mogą być uprawiane częściej niż co 4–6 lat, a koniczyna czerwona i esparceta co 7 lat, ze względu na gromadzenie się bakteriofagów, patogenów grzybowych i szkodników.

 

Uprawa roli

  • Uprawa pod te rośliny zależy od przedplonu oraz sposobu i terminu siewu.
  • Rośliny motylkowe drobnonasienne wysiewa się najczęściej w roślinę ochronną jako wsiewki, a znacznie rzadziej bez rośliny ochronnej.
  • Jeśli są one uprawiane jako wsiewki, uprawę roli wykonuje się tak, jak pod rośliny ochronne.
  • Rośliną ochronną może być roślina ozima i wówczas uprawa roli jest taka jak pod oziminy.
  • Jeżeli zaś rośliną ochronną jest zboże jare, to system uprawy jest analogiczny jak np. pod jęczmień jary.

 

  • Siew bez rośliny ochronnej – lucerna i koniczyna perska
  • Po zbiorze przedplonu należy zastosować uprawki odchwaszczające, a jesienią wykonać staranną, głęboką orkę przedzimową.
  • Wiosną niezbędne jest włókowanie i bronowanie.
  • Przedsiewną uprawę gleby najlepiej przeprowadzić agregatem uprawowym.
  • Powierzchnia pola przed siewem powinna być wyrównana i optymalnie wilgotna.

W przypadku, gdy wierzchnia warstwa jest nadmiernie spulchniona, trzeba ją lekko zwałować.

Nawożenie mineralne

Poziom nawożenia mineralnego uzależniony jest od zasobności gleby w składniki po-karmowe oraz od intensywności produkcji.

Wymagają one w większości, poza seradelą, pH 6-7 . Optymalne pH dla  lucerny, koniczyny  to 6,6–7,0.

W zależności od rodzaju gleb i wymagań roślin przewidzianych do uprawy dawki wapna wahają się od 1 t/ha do 6 t/ha.

Tabela 2.1. Zalecane dawki nawozów mineralnych (kg/ha) w zależności od przewidywanego plonu na glebach o średniej zawartości składników pokarmowych

Str.14-15 …   10_2.1_UR_tresc

W tabeli obliczono dawki nawozów azotowych, zakładając, że roślina jest uprawiana na dobrym stanowisku w warunkach sprzyjających efektywnemu wykorzystaniu. Natomiast nie uwzględniono stosowania nawozów naturalnych.

Dawki nawozów fosforowych i potasowych zostały obliczone dla średniej zawartości przyswajalnych form potasu, fosforu i magnezu. Założono też, że produkty uboczne (słoma, liście) pozostają na polu i są przyorywane.

 

Jako zadanie domowe proszę z podanej tabeli wypisać jakie nawożenie należy zastosować dla lucerny i koniczyny.

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz