Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FTP

13.05.2020r. Temat: Zbiór i przechowywanie rzepaku.

Celem lekcji jest wyjaśnienie zasad obowiązujących podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności

– wyjaśnienie zasad zbioru i przechowywania rzepaku.

 

Zbiór i przechowywanie.

 

Rzepak dojrzewa zwykle w pierwszej połowie lipca, zbiera się go z pola najczęściej

jednoetapowo bez dodatkowych zabiegów chemicznych lub po zastosowaniu środków

powodujących wcześniejsze dojrzewanie lub dosychanie roślin.

 

Zbiór nasion rzepaku wykonujemy za pomocą kombajnów zbożowych z odpowiednimi ustawieniami. Zbiór może być jedno- lub dwuetapowy. Zbiór dwuetapowy polega na skoszeniu plantacji na pokos i dosuszaniu na tym pokosie, a następnie zbiorze kombajnem zaopatrzonym w podbieracz pokosów.

Przygotowanie plantacji i wybór terminu zbioru jest jedną z kluczowych decyzji dla uzyskania nasion o najwyższej jakości i zminimalizowania strat nasion podczas zbioru.

W celu uzyskania pełnej dojrzałości całej plantacji lub gdy plantacja jest zachwaszczona, zasadne jest zastosowanie w fazie dojrzałości technicznej plantacji desykantów (np. Re-glone, Rundup, Basta). W tej fazie również stosujemy preparaty ograniczające pękanie łuszczyn, np. Spodnam, i wyrównujące dojrzewanie, np. Harvade. Desykację łanu prze-prowadzamy, gdy część łuszczyn (25%) wykazuje cechy dojrzałości pełnej.

Rzepak osiągnął dojrzałość pełną, jeśli przy zgięciu łuszczyny w kształt litery U łuszczy-na przełamuje się z otwarciem i wypadają z niej nasiona zabarwione na czarno. Wilgotność nasion z pędu głównego wynosi 15%. Dojrzałość pełną rośliny osiągają po 10–15 dniach od osiągnięcia dojrzałości technicznej.

Po osiągnięciu przez rzepak dojrzałości pełnej rozpoczynamy zbiór jednoetapowy. Wilgotność nasion w okresie zbioru wacha się od 7 do 30%, w zależności od warunków po-godowych. Rośliny w pełnej dojrzałości technicznej mają barwę seledynową. Nasiona uzyskują natomiast barwę brunatną. Wilgotność łuszczyn wynosi 60–70%, a nasion 40%. Zginane w ręku łuszczyny lekko pękają.

W fazie pełnej dojrzałości technicznej rozpoczynamy zbiór dwuetapowy.

Na plantacjach, z których nasiona będą przeznaczone do produkcji oleju jadalnego, należy unikać stosowania środków chemicznych przyspieszających dojrzewanie oraz desykantów.

Do przechowywania nadają się nasiona o wilgotności poniżej 8–9%. Nasiona bezpośrednio po zbiorze powinny być przewietrzone, ponieważ w trakcie zbioru ulegają zawilgoceniu. Okres przewietrzania powinien trwać minimum 48 godzin. Nasiona o wilgotności powyżej 9% powinny być poddane suszeniu, ponieważ łatwo ulegają procesowi samozagrzewania, są porażane przez grzyby pleśniowe (charakterystyczny biały nalot) oraz zachodzą w nich niekorzystne zmiany biochemiczne. Nasiona do dłuższego przechowywania powinny posiadać wilgotność 7%.

 

Zbiór i przechowywanie rzepaku ozimego https://www.podrb.pl/index.php/doradztwa/produkcja-roslinna/rosliny-rolnicze/oleiste/663-przypomnienia-rolnicze-na-czerwiec-2018-rok

 

Nasiona rzepaku dobrze przechowywane  https://www.podrb.pl/index.php/doradztwa/produkcja-roslinna/rosliny-rolnicze/oleiste/703-naiosna-rzepaku-dobrze-przechowywane

 

Zbiór rzepaku https://www.youtube.com/watch?v=9pdNNATQ70Y

 

Odpowiedz na pytanie

Nasiona rzepaku przeznaczone do magazynowania przez okres 12 miesięcy powinny mieć wilgotność

Od 5% do 8%   x

Od 10% do 12%

Od 14% do 16%

Od 20% do 25%

 

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz