Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FTP

06.05.2020r. Temat: Zasady uprawy roli pod rzepak.

Celem lekcji jest poznanie zasad uprawy roli pod rzepak

Stanowisko

Wybór stanowiska jest ograniczony, gdyż rzepak wymaga wcześniejszego siewu niż

pozostałe rośliny ozime. Rzepak ozimy należy uprawić po dobrych przedplonach, czyli

roślinach strączkowych, głównie grochu siewnym oraz motylkowatych np. wcześniej zaoranej

lucernie i koniczynie czerwonej, po wczesnych ziemniakach po zbożach – pszenicy i jęczmieniu, tradycyjnie uprawianych na lepszych glebach.

 

Uprawa roli

Po przedplonach zbożowych stosujemy podorywkę na głębokość 6–8 cm, jedno lub dwukrotne bronowanie i ewentualne wałowanie wałami pierścieniowymi. W przypadku późno zbieranego przedplonu uprawki pożniwne mogą być wykonane ciężkim kultywatorem o sztywnych łapach (gruberem), broną talerzową (tylko na polach niezaperzonych) lub glebogryzarką. Na 2–3 tygodnie przed siewem rzepaku, wykonujemy orkę przedsiewną. Rzepak wymaga bardzo starannej przedsiewnej uprawy roli, gdyż małą ilość drobnych nasion trzeba wysiać płytko   i równomiernie. Uprawę przedsiewną wykonujemy na głębokość 4–5 cm stosując agregat doprawiający glebę wyposażony w wał strunowy. Po ziemniakach, grochu, mieszankach pastewnych, wystarczy zastosować kultywatorowanie, a przed siewem –agregat uprawowy lub samą bronę.

Powierzchnia pola przed siewem musi być starannie wyrównana, a miąższość wierzchniej, spulchnionej warstwy roli nie powinna przekraczać 5 cm, gdyż rzepak sieje się płytko.

 

Podstawowe błędy w uprawie rzepaku ozimego https://www.youtube.com/watch?v=GiA3hh0TmIM

Czego potrzebuje rzepak w marcu? https://www.youtube.com/watch?v=AV_yWNnNtso

Zadania testowe ( odsyłamy do oceny)

Najlepszymi przedplonami dla rzepaku ozimego są

a.Pszenica jara i żyto

b.Słonecznik i buraki

c. Motylkowe w mieszance z trawami zebrane po I pokosie

d. Ziemniaki na późny zbiór

Wybór stanowiska pod rzepak ozimy utrudniony jest ze względu na

a. bardzo duże wymagania pokarmowe rzepaku.

b. stosunkowo wczesną porę siewu.

c. duże wymagania wilgotnościowe.

d. podatność rzepaku na choroby.

Po zbiorze pszenicy jarej w pierwszej dekadzie sierpnia prawidłowa przedsiewna uprawa roli pod rzepak ozimy wysiewany 15 sierpnia, obejmuje zabiegi:

a. orka siewna + kultywatorowanie + bronowanie.

b. orka siewna + wałowanie wałem Campbella + doprawienie roli agregatem.

c. Talerzowanie + kultywatorowanie + bronowanie.

d. Talerzowanie+ orka siewna + wałowanie wałem strunowym

 

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz