Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FT

03.06.2020r. Temat: Ochrona, zbiór roślin strączkowych.

Celem lekcji jest poznanie zasad ochrony i zbioru roślin strączkowych.

 

Choroby roślin strączkowych

– groch – askochytoza, rdza grochu, mączniak prawdziwy

– bobik – askochytoza, czekoladowa plamistość

– łubiny – antraknoza, fuzarioza

Szkodnik roślin strączkowych

– oprzędziki

– pachówka

– mszyce

– strąkowce

 

Poradnik ochrony bobowatych

https://www.ior.poznan.pl/plik,3113,miernik-pw-1-1-poradnik-bobowate-pdf.p

ZBIÓR

zbiór na nasiona

– zbiór można wykonać jednoetapowo lub dwuetapowo,

– zbiór jednoetapowy wykonuje się gdy nasiona są twarde i suche (2/3 strąków na roślinie wyschło), w przypadku gdy dojrzewanie i suszenie roślin w polu jest utrudnione należy wykonać desykację roślin – REGLONE 2-4 kg/1ha, po 6-10 dniach można przystąpić do zbioru kombajnem,

– zbiór dwuetapowy – skoszenie roślin kosiarką pokosową, po wyschnięciu roślin młócenie z pokosów kombajnem zaopatrzonym w podbierak,

– wilgotność nasion nie powinna być większa niż 18-19%,

– nasiona po zbiorze należy dosuszyć (ok. 14%) i doczyścić,

zbiór na zieloną masę

– rośliny strączkowe należy zbierać gdy zielonka zawiera najwyższą ilość składników pokarmowych i najmniej włókna,

– groch, peluszkę i wykę gdy wytworzą pierwsze strąki i są w fazie kwitnienia,

– łubin wąskolistny w fazie pełnego kwitnienia na pędach głównych,

– łubin żółty i biały w fazie wykształcania się strąków na pędzie głównym i kwitnienia na pędach bocznych,

– bobik podczas wykształcania się strąków.

wiadomości z lekcji mają być zapisane w zeszycie – do sprawdzenia

Dla chętnych:

Wykonać prezentacje o chorobach lub szkodnikach.

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.