Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FT

18.06.2020r. Temat: Ochrona, zbiór kukurydzy.

Celem lekcji jest poznanie chorób i szkodników kukurydzy oraz zasad ochrony i zbioru

 

Biologia, występowanie i poprawna identyfikacja najważniejszych chorób i szkodników w uprawach kukurydzy

http://www.kukurydza.info.pl/cms/js/xinha/plugins/ExtendedFileManager/upload/kukurydza-info.pdf

 

Szczegółowe informacje na temat chorób, szkodników i chwastów oraz zalecanych środków ochrony można znaleźć na stronach Instytutu Ochrony Roślin (http://www.ior.poznan.pl/339,atlas-chorob-roslin-rolniczych.html), a także na stronach producentów środków ochrony roślin.

Zbiór i przechowywanie roślin paszowych

Do zbioru roślin paszowych na zielonkę używamy sieczkarni samobieżnych lub przy-czepianych. Zbioru kukurydzy na zielonkę dokonujemy sieczkarniami z odpowiednimi adapterami. Termin zbioru kukurydzy na ziarno jest możliwy po osiągnięciu przez ziarno dojrzałości fizjologicznej, której odpowiada wilgotność ziarna w granicach 38–40% i przejawia się pojawieniem czarnego punktu przy zarodniku – u nasady ziarniaka. Jest to jedynie wskazanie możliwego początku terminu zbioru kukurydzy. Opóźnienie terminu zbioru, szczególnie w sprzyjających warunkach pogodowych pozwala zebrać ziarno o wilgotności 18–20%.

W przypadku zbioru nasion wykonujemy pracę za pomocą kombajnów do zbioru zbóż, odpowiednio je ustawiając. Do zbioru kukurydzy na ziarno używamy odpowiedniego adaptera do kombajnów zbożowych.

W przypadku zbioru kukurydzy na CCM (w chwili zasychania łodyg, 2–3 tygodnie przed terminem agrotechnicznym) zbieramy całe kolby, pozbawiamy je koszulek i rozdrabniamy odpowiednio zaadaptowanymi kombajnami zbożowymi lub sieczkarniami.

Jak zrobić dobrą kiszonkę z kukurydzy?

https://www.hrsmolice.pl/pl/kukurydza/jak-zrobic-dobra-kiszonke-z-kukurydzy

Ochrona przed chwastami

https://www.hrsmolice.pl/pl/kukurydza/ochrona-przed-chwastami

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.