Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FT

17.06.2020r. Temat: Siew i zabiegi pielęgnacyjne w uprawie kukurydzy.

celem lekcji jest poznanie zasad siewu i zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie kukurydzy.

Siew kukurydzy

Optymalny termin siewu kukurydzy uprawianej w plonie głównym przypada między

20 kwietnia a 5 maja i występuje wtedy, gdy temperatura gleby osiągnie około 10°C. Siew

kukurydzy powinien być wykonany siewnikami punktowymi, pneumatycznymi lub

mechanicznymi. Kukurydzę wysiewa się w rozstawie 70–80 cm. Głębokość siewu: wynosi

4–5 cm na glebach ciężkich i 5–6 cm na glebach lekkich (uprawa przedsiewna gleby na tej

samej głębokości co siew). Gęstość siewu wg zaleceń producentów nasion. Zalecana obsada

roślin na ha dotyczy ilości roślin przy zbiorze, należy zatem przy siewie zwiększyć ilość

wysiewanych nasion, uwzględniając zdolność kiełkowania oraz ewentualne straty.

 

Przygotowanie materiału siewnego i siew

Tabela 2.2. Przykładowe dane dotyczące siewu (Kukurydza ) str. 17  10_2.1_UR_tresc

dodatkowe materiały do zapoznania się:

Kukurydza – podstawowe zasady agrotechniki

https://phuagromix.pl/kukurydza-podstawowe-zasady-agrotechniki/

Wymagająca kolba, czyli jak uprawiać kukurydzę?

https://www.kalendarzrolnikow.pl/2502/wymagajaca-kolba-czyli-jak-uprawiac-kukurydze

Podstawowe zalecenia agrotechniczne      https://www.hrsmolice.pl/pl/kukurydza/podstawowe-zalecenia-agrotechniczne

zróbcie notatkę w zeszycie i prześlijcie do sprawdzenia

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.