Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FT

17.06.2020r. Temat: Uprawa i nawożenie kukurydzy.

celem lekcji jest poznanie zasad uprawy i nawożenia kukurydzy.

Stanowisko i uprawa roli

Kukurydza jest rośliną późnego siewu i może być uprawiana w zmianowaniu po wszystkich przedplonach. Coraz częściej jest uprawiana w monokulturze. Sposób uprawy roli zależy od rodzaju przedplonu i jest podobny do uprawy jak pod zboża jare. Pod kukurydzę należy unikać orki wiosennej, stosować ją można wyjątkowo, np. dla przykrycia obornika.

Wiosenne zabiegi uprawowe rozpoczynamy od włókowania (na glebach ciężkich) lub

bronowania (na glebach lżejszych). Bezpośrednio przed siewem stosujemy agregat uprawowy, składający się z kultywatora i wału strunowego. Na glebach bardzo lekkich należy rozważyć możliwość uprawy uproszczonej.

Nawożenie

Kukurydza jest rośliną o dużych wymaganiach pokarmowych i nawozowych. Wielkość

dawek nawozów zależy od zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu

w glebie. Nawozy fosforowe stosujemy w ilości 60–120 kg/ha, potasowe 100–180 kg/ha,

które wysiewamy jesienią pod orkę. Można je także stosować wiosną pod uprawki

przedsiewne. Kukurydza wymaga wysokiego nawożenia azotem. Przeciętne dawki azotu dla kukurydzy uprawianej na oborniku lub po dobrych przedplonach wynoszą 60–120 kg/ha. Po gorszych przedplonach dawki te wynoszą 120–160 kg/ha. Jeżeli kukurydzę uprawiamy na kiszonkę to dawki możemy zmniejszyć o 20%. Azot jest intensywnie pobierany przez kukurydzę w okresie od wykształcenia 6–8 liści do fazy zasychania znamion. Fizjologicznie uzasadniony jest podział całkowitej ilości azotu na dwie dawki: przedsiewną i pogłówną.

Nawożenie kukurydzy

Tabela 2.1. Zalecane dawki nawozów mineralnych (kg/ha) w zależności od przewidywanego plonu na glebach o średniej zawartości składników pokarmowych     10_2.1_UR_tresc  str. 14

Wypisz z tabeli i prześlij do sprawdzenia

Kukurydza na ziarno       plon 10 t/ha

Azot (N) :……………..

Fosfor (P2O5) :

Potas (K2O) :

Magnez (MgO) :

 

Kukurydza na zieloną masę  plon 80 t/ha

Azot (N) :

Fosfor (P2O5) :

Potas (K2O) :

Magnez (MgO) :

 

  • Kukurydza jest bardzo tolerancyjna w stosunku do przedplonu. Nie ma przedplonów nieodpowiednich dla uprawy kukurydzy, która bardzo dobrze znosi uprawę po sobie, czyli w monokulturze.
  • Optymalne pH dla kukurydzy to 6,6–7,0,
  • kukurydzę można uprawiać na oborniku stosowanym jesienią (20–30 t/ha), jednak należy wtedy zmniejszyć nawożenie azotem o około 15–20 kg N/ha.

Agrotechnika kukurydzy   https://slideplayer.pl/slide/488305/

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.