Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FT

03.06.2020r. Temat: Siew i zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin strączkowych.

Celem lekcji jest poznanie zasad siewu i zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie roślin strączkowych.

 

Przygotowanie materiału siewnego

– materiał siewny powinien być dobrej jakości (energia kiełkowania – 85 do 95%, czystość ok. 98%, brak uszkodzeń mechanicznych),

– zaprawienie nasion przeciwko chorobom,

– bezpośrednio przed siewem zaprawienie nasion NITRAGINĄ,

Przykładowe dane dotyczące siewu  str.17    10_2.1_UR_tresc

Termin i technika siewu

– wczesny termin siewu (kwitnienie leszczyny), – 20 III do 20 IV (temperatura powierzchniowej warstwy gleby powinna wynosić ok. 3-4oC),

– wyka ozima – przełom sierpnia i września,

– soja – wrażliwa na chłód i przymrozki – 20 IV – 5 V

 

Obsada w uprawie na nasiona powinna wynosić:

– bobik – 35 – 55 roślin na 1m2 ,

– groch polny – 100 – 120 roślin na 1m2,

– łubin żółty – 60 – 70 roślin na 1m2,

– łubin wąskolistny – 80 – 100 roślin na 1m2,

– łubin biały – 40 – 60 roślin na 1m2,

– wyka jara – 180 – 200 roślin na 1m2,

– optymalna rozstawa rzędów w uprawie na nasiona wynosi 20-30 cm, a w uprawie na zieloną masę 15-25 cm,

– głębokość siewu – 4 do 6 cm (groch, peluszka, wyka , bobik do 10 cm), 2 do 3 cm (łubiny).

 

PIELĘGNACJA

– niszczenie zaskorupienia gleby i zachwaszczenia – strączkowe długo kiełkują i dlatego łatwo ulegają zachwaszczeniu

– bronowanie co 5-7 dni od siewu do wschodów (okres 10-30 dni), brona chwastownik lub lekka brona skośnie do kierunku siewu,

– bronowanie po wschodach w fazie od 2 liści do uzyskania przez rośliny 10-12 cm,

– uprawa międzyrzędowa 1-2 razy (siew w szerokie międzyrzędzia),

– stosowanie herbicydów zgodnie z zaleceniami IOR

 

Technologia uprawy roślin strączkowych

https://phuagromix.pl/technologia-uprawy-roslin-straczkowych/  

zapisać w zeszycie

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.