Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2CB

12.05.2020r. Temat: Wymagania klimatyczno- glebowe buraków, stanowisko w zmianowaniu.

Celem lekcji jest wyjaśnienie zasad obowiązujących podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności

– charakterystyka wymagań klimatyczno- glebowych buraków oraz określenie stanowiska w zmianowaniu.

Wymagania siedliskowe

  1. Wymagania klimatyczne
  2. Wymagania glebowe
  3. Stanowisko w zmianowaniu – przedplony

Wymagania klimatyczne:

Roślina klimatu umiarkowanego, znosi dobrze niższe temperatury, młodsze rośliny bez szkody znoszą temperatury do -8 0C, natomiast korzenie wykopywane na jesieni do -6 0C. Wymaga zwiększonej ilości wody w glebie w okresach wiosennych, kiedy to następuje faza wschodów oraz w lecie przy wzroście i dojrzewaniu korzeni. W całym okresie wegetacji burak powinien mieć dostępną dużą ilość światła – wpływa to na zawartość sacharozy w korzeniu.

Wymagania glebowe

Gleba powinna charakteryzować się dużą zdolnością magazynowania wody, warstwą orną (25-30 cm) jednorodną o strukturze gruzełkowatej  posiadać co najmniej średnią zawartość próchnicy i mineralnych składników pokarmowych w formach dostępnych dla roślin. Odczyn gleby zbliżony do obojętnego pH 6,0- 7,2. Najbardziej odpowiednimi glebami pod uprawę buraka cukrowego są gleby kompleksu pszennego i żytniego bardzo dobrego, klasy I, II, III a i b, a także IV pod warunkiem wysokiej kultury.

Stanowisko w zmianowaniu

W każdym zmianowaniu burak cukrowy jest rośliną o najwyższych wymaganiach dlatego trzeba im stworzyć najlepsze warunki wzrostu.Przedplony dla buraka cukrowego.

Burak jest przeważnie uprawiany po roślinach zbożowych, takich jak pszenica, jęczmień. Zbożowe stanowią najlepsze przedplony, ponieważ po ich zbiorze w sierpniu pozostaje jeszcze wiele czasu na staranną uprawę roli i wykonanie prawidłowego zespołu uprawek pożniwnych.

Po zbożach można uprawiać fitosanitarne odmiany roślin międzyplonowych, takich jak

 gorczyca biała,

 rzodkiew oleista,

 facelia,

 a nawet słonecznik,

 dobrze ocieniających glebę, nie tworzących masy nadmiernie zdrewniałej łatwo przemarzających zimą

 

Przedplony

 dobrymi przedplonami są rośliny strączkowe i pastewne

 należy unikać stanowisk po trawach ze względu na chwasty prosowate

 nie należy uprawiać buraków po lnie, brukwi, kapuście i innych krzyżowych

 rzepak jest złym przedplonem ze względu na samosiewy a także namnażanie się mątwika

 coraz częściej przedplonem dla buraka jest kukurydza jest to raczej zły przedplon

 jakość stanowiska po roślinach motylkowatych zależy od gatunku rośliny.

 uprawa buraka po koniczynie pozwala otrzymać wysokie plony korzeni, lecz o niewielkiej

wartości technologicznej. korzenie zawierają mało sacharozy, znaczne ilości azotowych

związków niebiałkowych oraz dużo potasu i sodu.

 lucerna nie jest również dobrym przedplonem dla buraka, ponieważ pozostawia glebę przesuszoną.

 burak na tym samym polu nie powinien być uprawiany częściej niż co 4 lata – mątwik i

choroby grzybowe

Uprawa buraka cukrowego – wymagania i agrotechnika : https://www.rynek-rolny.pl/artykul/uprawa-buraka-cukrowego-wymagania-i-agrotechnika.html

 

Zadania testowe do rozwiązania:

W uprawie buraków po zbożach należy uwzględnić międzyplony ścierniskowe mające działanie antymontwikowe:

a. Seradela i wyka siewna

b. Gorczyca biała i seradela

c. Łubin gorzki i facelia błękitna

d. Gorczyca biała i rzodkiew oleista

Zawartość tego cukru w burakach cukrowych waha się w granicach 16-20%. Jaki to cukier?

a. Laktoza

b. Sacharoza

c. Fruktoza

d. Melasa

informacje proszę przesyłać na e-mail lub dziennik

Pozdrawiam

Maria Korpysz