Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2CB

06.05.2020r. Temat: Choroby i szkodniki ziemniaków.

Celem lekcji jest poznanie chorób i szkodników ziemniaków oraz zapobieganie i zwalczanie

     Szczególnie groźne choroby wirusowe to: liściozwój, smugowatość i kędzierzawka, których nie można zwalczać chemicznie. Zapobiegamy im poprzez stosowanie kwalifikowanego materiału sadzeniakowego oraz usuwając chore rośliny z plantacji. Najczęstszą chorobą bakteryjną jest czarna nóżka, a najgroźniejszą chorobą grzybową jest zaraza ziemniaka. Choroba ta poraża liście, łodygi i bulwy, które później źle się przechowują. Zwalczamy ją stosując fungicydy

 Wady i choroby bulw ziemniaka   https://www.kalendarzrolnikow.pl/6280/wady-i- choroby-bulw-ziemniaka

Choroby ziemniaka:

Choroby grzybowe: zaraza ziemniaka, alternarioza, ryzoktonioza, parch srebrzysty

Choroby bakteryjne: czarna nóżka, parch zwykły

Występowanie każdej z tych chorób powoduje obniżenie plonu oraz pogarsza jego jakość.

Najgroźniejszymi szkodnikami są: stonka ziemniaczana, rolnice i mątwik ziemniaczany.

Największe straty powodują stonki

 

Choroby i szkodniki ziemniaka – objawy, zwalczanie:

https://poradnikogrodniczy.pl/choroby-i-szkodniki-ziemniaka-objawy-zwalczanie.php

 

Zapobiegamy i zwalczamy choroby i szkodniki zgodnie z integrowaną ochroną roślin Zadaniem integrowanej ochrony roślin jest połączenie różnych dostępnych metod ochrony ARGOTECHNICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH, utrzymujących występowanie agrofagów poniżej progów ich ekonomicznej szkodliwości.

Metody agrotechniczne i biologiczne –NADRZĘDNE

Ochrona chemiczna –UZUPEŁNIAJĄCA

 

Integrowana ochrona plantacji ziemniaka przed chorobami:

http://odr.pl/wp-content/uploads/2015/07/Integrowana_ochrona_ziemniaka_przed_chorobami.pdf

 

Zadanie

Którą z niżej wymienionych chorób ziemniaka zaliczamy do wirusowych?

a) zaraza ziemniaka, b) rak ziemniaka,    c) rizoktonioza,     d) liściozwój.

 

Chorobą wywoływaną przez grzyby jest:

a) bakterioza pierścieniowa

b) zaraza ziemniaka.

c) kędzierzawka.

d) czarna nóżka.

 

Aby ograniczyć występowanie mątwika ziemniaczanego należy

a) stosować 4 – 5 letnią przerwę w uprawie ziemniaków na tym samym polu,

b) zwiększyć nawożenie azotowe,

c) przeprowadzić desykację plantacji przed zbiorem,

d) zwiększyć głębokość sadzenia bulw.

 

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz