Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2CB

07.04.2020r. Temat: Typy płodozmianów.

Zapoznajemy się z prezentacją:  Rodzaje płodozmianów

Rodzaje płodozmianów: https://www.rynek-rolny.pl/artykul/plodozmian-w-pigulce-elementy-zmianowania

  1. Oceń czy w twoim gospodarstwie rolnym dobór roślin jest dostosowany do jakości gleb.
  2. Opracuj płodozmian sześciopolowy na gleby zwięzłe.

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Pozdrawiam

Maria Korpysz