Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2CB

16.06.2020r. Temat: Nawożenie zbóż ozimych.

celem lekcji jest poznanie zasad nawożenia zbóż ozimych

 

Nawożenie fosforowe i potasowe stosujemy przed siewem zbóż ozimych. Największe znaczenie dla uzyskania wysokich plonów ma określenie dawki i terminów stosowania nawozów azotowych. W przeciętnych warunkach siedliskowych azot stosujemy w dwóch lub trzech dawkach:

  • w dwóch dawkach – I w okresie ruszenia wegetacji (60%), II w fazie strzelania w źdźbło (40%);
  • w trzech dawkach – I w okresie ruszenia wegetacji (50%), II w fazie strzelania w źdźbło (30%), III w czasie kłoszenia (20%).

W warunkach suszy lepsze efekty daje dokarmianie roślin nawozami płynnymi. Stosujemy je zazwyczaj zamiast trzeciej dawki azotu.

Zasady nawożenia jęczmienia ozimego są takie same jak innych zbóż ozimych. Należy jednak pamiętać, że jęczmień ozimy jest wrażliwy na kwaśny odczyn gleby. Wapnowanie bezpośrednio pod jęczmień daje słabe efekty, dlatego należy je przeprowadzić pod rośliny wcześniej uprawiane na danym polu.

Nawożenie mikroelementami stosujemy, gdy stwierdzony zostanie ich niedobór.

Zapoznajemy się z prezentacją:   10_4.1_UR_tresc

Nawożenie upraw https://nawozy.eu/wiedza/poradnik-nawozenia/pszenica-ozima.html

Nawożenie przedsiewne pod zboża ozime https://www.agropolska.pl/uprawa/zboza/nawozenie-przedsiewne-pod-zboza-ozime,366.html

Zadanie do wykonania:

Wiosenne nawożenie azotem pszenicy ozimej wynosi 120kg N na ha . Rolnik chce  zastosować mocznik (46%), 2/3 dawki przed ruszeniem wegetacji a 1/3 w fazie strzelania w źdźbło. Ile nawozu wysieje rolnik przed ruszeniem wegetacji a ile w fazie strzelania w źdźbło?

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.