Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2CB

 

27.05.2020r.  Temat: Zbiór i przechowywanie buraków.

celem lekcji jest poznanie zasad zbioru buraków cukrowych.

 1. Zasady zbioru buraków.
 2. Przechowywanie buraków
 3. Zbiór

Zbiór powinien być przeprowadzany w taki sposób, aby zminimalizować straty podczas jego wykonywania.

Buraki powinny być zebrane jak najpóźniej, tak, aby okres wegetacji był jak najdłuższy. Zapewnia to wysoką wartość technologiczną korzeni buraka. Termin zbioru musi być jednocześnie zsynchronizowany z terminem dostarczenia buraków do Producenta Cukru.

– Buraki powinny być zbierane w momencie osiągnięcia dojrzałości technologicznej, czyli gdy najstarsze liście żółkną i obumierają (najlepiej po 180 dniach wegetacji). Uzależnione to jest od warunków pogodowych, tj. temperatury, opadów, nasłonecznienia itp.

– W praktyce termin zbioru buraków zależy od umowy z Producentem Cukru. Jeśli istnieje taka możliwość (późniejszy termin odbioru), należy starać się maksymalnie wydłużyć okres wegetacji buraków ze względu na wzrost masy i zawartości cukru.

–  Termin zbioru należy wybrać tak, aby nie dopuścić do przemrożenia korzeni.

– W czasie zbioru mogą powstawać następujące straty:

 • powierzchniowe (buraki pozostałe na powierzchni pola),
 • podpowierzchniowe (buraki nie wyorane i obłamane),
 • straty na skutek nieprawidłowego ogłowienia (zbyt niskiego lub zbyt wysokiego),
 • straty na skutek uszkodzeń mechanicznych korzenia.

– Straty są mniejsze gdy:

 • powierzchnia pola jest względnie wyrównana,
 • rzędy buraków są proste i równomiernie od siebie oddalone,
 • obsada roślin jest optymalna (ok. 90-100 tys. roślin na ha), a rośliny rozmieszczone

równomiernie w rzędach,

 • główki korzeni równomiernie wystają ponad powierzchnię gleby,
 • plantacja nie jest zachwaszczona.

– Najbardziej efektywny zbiór zapewnia metoda jednoetapowa przy pomocy samojezdnych kombajnów. Zapewniają one zminimalizowanie strat wykopkowych, dobrą jakość ogłowienia, minimalną ilość uszkodzeń mechanicznych,

niski stopień zanieczyszczenia oraz minimalizowanie kosztów.

–  Maszyny do mechanicznego zbioru buraków powinny być wyposażone w szerokie, niskociśnieniowe opony lub koła bliźniacze, albo gąsienice chroniące glebę przez nadmiernym ugniataniem.

–  Należy unikać wjeżdżania maszynami do zbioru w zbyt wilgotną glebę, żeby nie pozostawiać głębokich kolein.

–  W przypadku stosowania maszyn do zbioru, należy starannie rozplanować sposóbporuszania się ich po polu, wybrać najlepsze miejsce usytuowania pryzmy i dobrać odpowiednią ilość przyczep tak, aby zminimalizować ugniatanie gleby, liczbę przeładunków i nakłady energetyczne.

–  Buraki powinny być prawidłowo ogłowione, z jak najmniejszą ilością zanieczyszczeń

i mechanicznych uszkodzeń.

Przechowywanie i transport

Po zbiorze, a przed dostarczeniem buraków do Producenta Cukru buraki powinny być przechowywane na polu. Pryzmy buraków powinny być tak przygotowane i zabezpieczone, aby czas i warunki zewnętrzne powodowały jak najmniejsze straty w jakości technologicznej przechowywanego surowca.

Przechowywanie

– Buraki należy składować w pryzmach usytuowanych na skraju pola tak, aby możliwy był do nich dojazd i załadunek, w każdych warunkach pogodowych. Pryzmę należy usytuować przy utwardzonej drodze. Miejsce usytuowania powinno być również uzależnione od typu stosowanych urządzeń doczyszczająco-

załadunkowych.

– Powierzchnia pola pod pryzmę musi być wyrównana, wolna od chwastów i

zanieczyszczeń.

– Pryzmy należy formować, jeśli to możliwe, wzdłuż kierunku najczęściej wiejących wiatrów.

– Jeśli długość pola uniemożliwia opróżnienie zbiornika kombajnu na uwrociach pola, względnie miejsce do składowania znajduje się poza polem, buraki trzeba podwozić innymi środkami transportowymi.

zróbcie notatkę z lekcji

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.