Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2 FTP

22.04.2020r. Temat: Nawożenie zbóż jarych.

Celem lekcji jest wyjaśnienie zasad obowiązujących podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności

– wyjaśnić zasady nawożenie zbóż jarych

Nawożenie mineralne

Dobór właściwych dawek nawozów mineralnych pod zboża uzależniony jest od zasobności gleby w składniki pokarmowe, a także plonu oraz przedplonu, i na tej podstawie ustalany jest plan nawożenia. Potrzeby wapnowania określane są w zależności od wymagań rośliny i pH gleby, na której rośliny będą uprawiane. Warunkiem dobrego plonowania zbóż jarych, jest optymalny odczyn gleby.

Nawożenie:

Nawożenie azotowe:

w przypadku małych dawek stosujemy je jednorazowo w całości, przedsiewnie, natomiast duże dzielimy na dwie części, pierwszą, 2/3 całości dawki, stosujemy przedsiewnie a 1/3 pogłównie w fazie strzelania w źdźbło.

Nawożenie potasowe i fosforowe:

w całości przedsiewnie jesienią, na glebach słabszych piaszczystych – wiosną

Mikroelementy: owies jest najwrażliwszym zbożem na ich niedobory, zwłaszcza na braki miedzi i manganu oraz cynku i molibdenu

Zapoznajemy się materiałami, dzisiaj na temat nawożenia:

Repozytorium kursów:  Moduł III Rośliny zbożowe jare

https://kno.ore.edu.pl/moodle/course/view.php?id=674

Wykonujemy zadanie na ocenę:   Zadanie do wykonania 2FTP

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Pozdrawiam

Maria Korpysz