Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2 FTP

22.04.2020r. Temat: Zasady uprawy roli pod zboża jare.

Celem lekcji jest wyjaśnienie zasad obowiązujących podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności

– wyjaśnienie zasad uprawy roli pod zboża jare.

Stanowisko w zmianowaniu

Ustalając stanowisko w zmianowaniu dla zbóż jarych, należy kierować się ich wymaganiami glebowymi, pokarmowymi, występowaniem chorób, szkodników oraz wrażliwością na choroby.

Dobrymi przedplonami dla zbóż jarych są:

 

okopowe (ziemniaki, buraki, marchew pastewna),

motylkowate drobnonasienne (lucerna, koniczyna),

strączkowe (bobik, łubin),

kukurydza i poplony ścierniskowe.

 

Złymi przedplonami są zboża. Ze względu na porażenie chorobami, należy unikać uprawy pszenicy jarej po pszenicy ozimej i jęczmienia jarego po jęczmieniu ozimym. Warunkowo można uprawiać te zboża po życie uprawianym, na lepszych kompleksach glebowych. Owies jest natomiast dobrym przedplonem dla innych zbóż, ponieważ hamuje rozwój chorób podsuszkowych. Owies natomiast można uprawiać po wszystkich roślinach.

 

Przykłady zmianowań stosowane w gospodarstwach:

 

  1. Burak cukrowy > pszenica jara + wsiewka koniczyny czerwonej > koniczyna czerwona > pszenica ozima > owies.
  2. Ziemniaki > pszenica jara + wsiewka koniczyny czerwonej > koniczyna czerwona > jęczmień ozimy + poplon ścierniskowy.
  3. Ziemniaki późne > jęczmień jary > kukurydza na ziarno > pszenica ozima > żyto ozime.
  4. Ziemniaki wczesne > pszenica ozima > owies > pszenżyto jare > kukurydza na ki-szonkę.
  5. Ziemniaki > pszenica jara + wsiewka koniczyny > koniczyna czerwona > pszenży-to jare > owies.

 

Zabiegi uprawowe

Celem zabiegów uprawowych, przygotowujących glebę do siewu zbóż jarych, jest:

-poprawienie własności fizycznych warstwy ornej przez stworzenie odpowiedniej struktury i warunków do magazynowania wody z okresu zimowego,

-spowodowanie szybszego rozkładu resztek pożniwnych,

-zwalczanie chwastów, chorób, szkodników,

-stworzenie odpowiednich warunków do kiełkowania i wzrostu roślin.

Zabiegi te dzielimy na:

– zespół uprawek pożniwnych (brak po okopowych),

– zespół uprawek przedzimowych,

– zespół uprawek przedsiewnych (wiosennych).

 

Jesienna uprawa roli uzależniona jest od przedplonu. Wykonanie orki przedzimowej poprzedzamy podorywką i mechanicznym zwalczaniem chwastów (bronowaniem, płytkim kultywatorowaniem). W okresie tym można również uprawiać poplon. Głębokość orki uzależniona jest od przedplonu. Po roślinach wieloletnich i kukurydzy jej głębokość powinna wynosić 25–30 cm, po roślinach okopowych powinna być nieco płytsza 15–20 cm.

Wiosenną uprawę roli rozpoczynamy od włókowania lub bronowania w celu zmniejszenia parowania i przyspieszenia ogrzania gleby. Następnie należy zastosować zestaw uprawowy złożony z kultywatora o wąskich łapach z wałem strunowym. Zestaw ten przygotowuje glebę bezpośrednio do siewu.

W uprawie zbóż jarych stosować można uproszczoną uprawę roli, szczególnie po roślinach okopowych, kiedy po zejściu przedplonu stosujemy jedynie bronowanie i orkę zimową. Po przedplonach wcześniej schodzących z pola, uproszczenie uprawy polegać będzie na rezygnacji z zabiegów mechanicznych, zwalczających chwasty na rzecz zastosowania herbicydów i wykonania orki zimowej.

 

Praca domowa:

Po jakich przedplonach w waszych gospodarstwach są uprawiane zboża jare?

 

Proszę odesłać informację, jeżeli będziecie aktywni wpłynie to na waszą ocenę na koniec roku.  Mamy dzisiaj jeszcze jedną lekcję więc może to być jedna wiadomość.

Systematycznie pracujcie.

 

Maria Korpysz