Uncategorized

Produkcja roślinna kl. 2 CB

15.04.2020r. Temat: Sposoby i zasady prowadzenia uprawy roli.

Przygotowanie pól do siewu w zależności od uprawy

Uprawa gleby służy utrzymaniu jej właściwej struktury, aby można było uzyskiwać zadowalające plony i korzystny efekt ekonomiczny. Spośród wielu dostępnych narzędzi i maszyn należy wybrać te, które zapewnią uzyskanie pożądanego stanu gleby przy najmniejszej liczbie przejazdów maszyn i narzędzi po polu. 

https://www.kalendarzrolnikow.pl/3926/przygotowanie-pol-do-siewu-w-zaleznosci-od-uprawy

 

Technologie uprawy zbóż ozimych

 

Wyróżniamy dwie technologie uprawy zbóż ze względu na uprawę gleby:

technologię uprawy pełnej,

technologię uproszczoną (wyeliminowanie orki siewnej z zabiegów przygotowujących glebę do siewu).

 

Zabiegi uprawowe w uprawie pełnej po roślinach zbożowych  to:

– podorywka (lub brona talerzowa)

-bronowanie lub płytkie kultywatorowanie (lub niszczenie chwastów z zastosowaniem herbicydów),

-orka siewna,

– bronowanie lub doprawianie agregatem przedsiewnym,

– siew.

 

Technologia uproszczona ogranicza ilość zabiegów uprawowych. Plony uzyskiwane przy zastosowaniu technologii uproszczonej są nieco niższe niż przy uprawie pełnej, ale efekt ekonomiczny jest lepszy.

Zbiegi uprawowe w technologii uproszczonej po roślinach zbożowych:

– podorywka (lub brona talerzowa) w zależności o przedplonu (może wystąpić po roślinach pozostawiających ściernisko),

– głębokie spulchnianie gleby za pomocą kultywatora zamiast podorywki,

– bronowanie lub płytkie kultywatorowanie (ewentualnie zastosowanie herbicydów),

– przygotowanie gleby pod siew za pomocą przedsiewnego agregatu uprawowego,

– siew.

 

Zabiegi stosowane w okresie wegetacji są takie same jak dla wszystkich roślin uprawnych: wiosenne zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin, zbiór.

Współczesne sposoby i systemy uprawy roli w teorii i praktyce rolniczej  https://cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/2016/2016-WSPOLCZESNE-SPOSOBY-I-SYSTEMY-UPRAWY-ROLI-W-TEORII-I-PRAKTYCE-ROLNICZEJ.pdf

Przegląd metod uprawy roli – pług, siew w mulcz, uprawa pasowa, siew bezpośredni

https://www.kws.com/pl/pl/doradztwo/siew/uprawa/techniki-uprawy-roli/

Zapoznajemy się z materiałami. Robicie notatkę w zeszycie. Na następnej lekcji dostaniecie zadanie do wykonania.

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz