Uncategorized

Produkcja roślinna kl.1CB+1CG

21. 04. 2020r. Temat: Obliczanie zawartości poszczególnych składników w nawozach.

Cel lekcji:

obliczenie zawartość poszczególnych składników w nawozach

ustalenie dawki i terminu nawożenia

 

Nawozy naturalne – skład chemiczny i dawkowanie

Obornik jest to nawóz naturalny, składający się z odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich oraz ściółki, natomiast pomiot ptasi składający się z odchodów drobiu pochodzi z bezściołowego systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich. W systemie chowu zwierząt na tzw. płytkiej ściółce oprócz obornika wytwarzana jest gnojówka, czyli przefermentowany mocz , przenikający przez warstwę ściółki i gromadzony w specjalnych zbiornikach.
Gnojowica  powstaje w bezściołowym systemie chowu i  jest mieszaniną odchodów zwierząt i wody z mycia stanowisk i pojenia .

Nawozy naturalne stosuj doglebowo lub wymieszaj z glebą w najszybszym możliwym terminie, ale nie później niż 24 h po zastosowaniu

Nie przekraczaj dawki 170 kg N/ha w nawozach naturalnych (obornik,pomiot ptasi, gnojowica, gnojówka) rocznie

Dostępność składników pokarmowych z obornika

Azot

Obornik zawiera średnio 0,5% N (oznacza to, że w 30 tonach nawozu znajduje się 150 kg N). Najwięcej składnika zawiera nawóz pochodzący od owiec (0,75% N), najmniej obornik bydlęcy (0,47% N). Azot z obornika dostępny jest dla roślin w mniejszym stopniu niż azot pochodzących z nawozów mineralnych. Szacuje się, że wykorzystanie składnika w pierwszym roku po nawożeniu wynosi 20-40%, natomiast w kolejnych latach 30-40% (należy jednak pamiętać, że stopień wykorzystania składnika przez rośliny zależy od właściwości gleby, terminu nawożenia, warunków atmosferycznych i gatunku rośliny).

Fosfor

Średnia zawartość fosforu w oborniku to 0,3 % P2O5 (30 ton nawozu zawiera 90 kg P2O5). Najmniejszą zawartością fosforu cechuje się obornik bydlęcy (0,28% P2O5), natomiast największą – nawóz od trzody chlewnej (0,44% P2O5). Fosfor z obornika dostępny jest dla roślin w 20-25% w pierwszym roku, a w kolejnych latach w 10-15% (chociaż niektóre źródła podają większe wykorzystanie).

Potas

Średnio obornik zawiera 0,7% K2O (30 ton obornika zawiera 210 kg K2O). Najmniej potasu występuje w nawozie bydlęcym (0,65% K2O), a najwięcej w owczym (1,19% K2O). Wykorzystanie potasu przez rośliny z reguły nie przekracza 60% w pierwszym roku, a łączne wykorzystanie w ciągu trzech lat może osiągnąć 80

Rodzaje nawożenia

  • Nawożenie przedsiewne, gdy nawozy wprowadza się do gleby przed siewem roślin, stosując np. orkę lub bronowanie, dzięki czemu są one dokładnie z glebą wymieszane. Większość nawozów używa się właśnie w ten sposób, np. obornik i kompost.
  • Nawożenie siewne stosuje się jednocześnie z siewem nasion.
  • Nawożenie pogłówne gdzie nawozy są dostarczane do gleby w trakcie wegetacji roślin, często w postaci płynnej (gnojowica, gnojówka itp.). Można tu wyróżnić nawożenie dolistne, gdzie słabo stężony nawóz dostarczany jest bezpośrednio na liście rośliny.
  • Można zastosować także nawożenie donasienne, mocząc nasiona w roztworach mikronawozów, zapewniające roślinie dobry start.

Na podstawie prezentacji Prezentacja1

proszę wypełnić tabelę  Zadanie do wykonania

i odesłać do sprawdzenia.

Możecie uzupełnić tabelę o inne nawozy np. te które stosuje się u was w gospodarstwie.

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz