Uncategorized

Produkcja roślinna kl.1CB,1CG

02.06. 2020r. Temat: Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych.

Celem lekcji jest poznanie zagadnień dotyczących pestycydów.

Środki ochrony roślin (ś.o.r.) to inaczej pestycydy. Ich zadaniem jest ochrona roślin uprawnych przede wszystkim przed grzybami (fungicydy), owadami (insektycydy) i chwastami (herbicydy). Dzięki nim możliwe jest utrzymanie roślin w dobrej kondycji zdrowotnej, co przekłada się na zdrowie finalnego konsumenta.

Stosowanie pestycydów jest ściśle regulowane. Rolnicy muszą trzymać się zasad opisanych na etykiecie produktu: dotyczy to zasad i terminów stosowania. Zezwolenia na wprowadzenie do obrotu i stosowanie środków ochrony roślin są udzielane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można znaleźć wyszukiwarkę zarejestrowanych w Polsce środków ochrony roślin.

Fungicydy

Zapobiegają chorobom powodowanym przez grzyby i zwalczają te choroby, które mogą zaszkodzić uprawie.

Insektycydy

Zabiegi insektycydami ograniczają szkody wyrządzane przez owady takie jak mszyce czy gąsienice motyli, które znacząco obniżają plon i pogarszają jego jakość.

Herbicydy

Pozwalają producentom kontrolować wzrost chwastów. Jest to istotne, ponieważ chwasty:

  • ograniczają roślinom dostęp do światła i składników odżywczych;
  • są środowiskiem, w których rozwijają się szkodniki i choroby;
  • utrudniają zbiory;
  • podnoszą koszty oczyszczania i suszenia plonów.

Herbicydy dzielimy na selektywne (zwalczające określone grupy roślin, ale nie niszczące rośliny uprawnej) oraz nieselektywne (eliminujące wszystkie rośliny). Większość herbicydów to środki selektywne.

Wymagania dla stosujących środki ochrony roślin

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/wym-dla-stosujacych-sor/ochrony roślin.  http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/wym-dla-stosujacych-sor/

USTAWAz dnia 8 marca 2013 r.o środkach ochrony roślin https://www.ior.poznan.pl/plik,1904,ustawa-o-srodkach-ochrony-roslin-z-dnia-8-marca-2013.pdf

Każdy środek ochrony roślin, zanim zostanie dopuszczony do obrotu i stosowania, jest skrupulatnie badany i oceniany przez ekspertów. Sprawdza się, czy jego użytkowanie może mieć negatywny wpływ na środowisko. Dopuszczane do sprzedaży są tylko takie preparaty, które – stosowane zgodnie z zaleceniami producenta – nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Dodatkowo środki ochrony roślin dla zwiększenia bezpieczeństwa zastosowania zawsze mają podane okresy karencji i prewencji. Okres karencji to czas, który musi upłynąć od ostatniego zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin do momentu bezpiecznego zbioru roślin przeznaczonych do spożycia. Okresy karencji różnią się zarówno w zależności od rodzaju rośliny, jak i preparatu ochrony roślin i zawsze są podane w instrukcji stosowania. Z kolei okres prewencji to czas, który musi upłynąć między zabiegiem z użyciem środka ochrony roślin a pierwszym oblotem roślin kwitnących przez pszczoły, zapobiegający ich zatruciu. Okres prewencji, jeśli obowiązuje dla danego środka, zawsze jest podany w instrukcji stosowania.

Proszę zrobić notatkę z lekcji i przesłać do sprawdzenia.

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.