Uncategorized

Produkcja roślinna kl. 1CB + 1CG

16.04.2020r.    Temat: Obliczanie nawożenia z uwzględnieniem plonu i zasobności gleb.

Cel lekcji:

  • zaplanować nawożenie z uwzględnieniem plonu i zasobności gleb
  • ustalić dawkę i termin nawożenia

Ustalanie dawki

– planowana wysokości plonu,

– zapotrzebowanie na składniki pokarmowe rośliny,

– zasobności gleby w składniki pokarmowe ,

– oszacowanie ilości składników pokarmowych wniesionych do gleby (resztki pożniwne, n.   naturalne, organiczne),

– jakie nawozy, ile ?

– stosowanie –terminy

 

Potrzeby pokarmowe roślin –określają masę składników pokarmowych, jakie są niezbędne do wydania określonego plonu przez roślinę.

Zależą: od gatunku rośliny, odmiany, wielkości zakładanego plonu

 

Potrzeby nawozowe masa składników w formie nawozu niezbędna do zastosowania w celu uzyskania przewidywanego plonu.

Potrzeby te ustala się na podstawie potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb

 

Potrzeby nawozowe roślin zależą od wielkości spodziewanego plonu i zawartości w nim składników (potrzeb pokarmowych) i zasobności gleby. Im gleba zasobniejsza tym mniejsze potrzeby nawozowe czyli dawki nawozów

 

Jak prawidłowo ustalić dawkę nawozu: https://polifoska.pl/porady/337-jak-prawidlowo-okreslic-dawke-nawozu

Nawożenie dawki: http://iung.pl/dpr/Mat_szkoleniowe/5.pdf

Obliczanie dawki nawozu azotowego

https://www.topagrar.pl/media/uploads/karta_3.pdf

 

Zadanie 1.

Ilość azotu jaką wprowadza się na pole wraz z nawozami naturalnymi i organicznymi nie może przekraczać:

a.50kgN/ha

b. 250kgN/ha

c. 170kgN/ha

d. 100kgN/ha

Zadanie 2.

Oblicz masę nawozów azotowych potrzebnych na 10 ha gruntów ornych przyjmując konieczność zastosowania

60 kg N na 1 ha w proporcjach 50% mocznika (46%) i 50% saletry amonowej (34%).

 

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PREZENTACJĄ – SPOSOBEM OBLICZANIA NAWOZÓW  Obliczanie nawożenia

 

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.