Uncategorized

Produkcja roślinna kl.1CB, 1CG

 19.05.2020r. Temat: Szkodniki roślin uprawnych.

Celem lekcji poznanie szkodników roślin uprawnych

 

Szkodniki roślin są to zwierzęta, które odżywiając się roślinami rosnącymi lub

przechowywanymi produktami powodują obniżenie ilości i jakości plonów lub zapasów.

Szkodniki roślin uprawnych dzieli się na:

☺  monofagiczne, które odżywiają się jedynie określonym gatunkiem rośliny,

☺  oligofagiczne, które żerują na roślinach gatunków pokrewnych,

☺  polifagiczne, które żerują na wielu gatunkach należących do różnych rodzin.

 

Szkodliwość zależy od sposobu i miejsca żerowania oraz od liczebności szkodnika.

Szkodniki mogą żerować na :

  • Częściach podziemnych roślin
  • Na częściach nadziemnych
  • Na liściach
  • W organach generatywnych- kwiaty
  • Owocach i nasionach

Oprócz szkód bezpośrednich, wynikających z żerowania, szkodniki roślin mogą powodować szkody pośrednie, przenosząc np. choroby wirusowe, bakteryjne i grzybowe, zmniejszając asymilację i utrudniając oddychanie.

 

Atlas szkodników https://www.adama.com/polska/pl/atlasy/atlas-szkodnikow.html

 

Atlas szkodników kukurydzy http://www.agrocentrum.net/data/files/kukurydza_atlas_szkodnikow.pdf

 

Profilaktyka ochrony  przed szkodnikami

  • Płodozmian jest to podstawowy element obniżania liczebności szkodnika.
  • Prawidłowo prowadzona agrotechnika. Zabiegi agrotechniczne, np. orka, kultywatorowanie, bronowanie itp. – niszczą larwy i poczwarki.
  • Zrównoważony program nawożenia plantacji roślin wpływa na zdrowotność roślin i potencjał obronny, a także zdolności regeneracyjne.
  • Dbanie o populację naturalnych drapieżców szkodników.

Ochrona chemiczna powinna zostać rozpoczęta po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości danego szkodnika.

Ćwiczenie 1

Rozpoznaj szkodniki roślin uprawnych: slajdy 22- 29

Szkodniki roślin uprawnych

Oligofagi to

a) szkodniki, które żerują na wielu gatunkach należących do różnych rodzin.

b) chwasty, których okres wegetacji trwa 4 – 8 tygodni.

c) środki ochrony roślin

d) szkodniki, które żerują na roślinach gatunków pokrewnych.

 

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz