Uncategorized

Produkcja roślinna 3BC

Dzień dobry

08.05.2020 r.

 

T: Zasady i sposoby przygotowywania płodów rolnych do sprzedaży.

 

Na początek kilka słów o przygotowywaniu płodów rolnych do sprzedaży.

 

Surowiec przeznaczony do sprzedaży musi być przygotowany zgodnie z wymaganiami odbiorcy:

– ziarno zbóż, nasiona rzepaku, soi, bobowate grubonasienne – przed sprzedażą można doczyścić z zanieczyszczeń i oddzielić drobniejsze ziarniaki

– korzenie buraków cukrowych – należy doczyścić

– bulwy ziemniaków – przebrane z bulw chorych, uszkodzonych, nadgniłych, porośniętych oraz umyte

 

 1. Przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w zależności od gatunku obejmuje:
 • czyszczenie,
 • mycie,
 • sortowanie,
 • pakowanie:

o w opakowania jednostkowe,

o w opakowania zbiorcze,

 • składowanie przygotowanych opakowań,
 • załadunek i transport do odbiorcy:

o na paletach,

o luzem.

 

 1. Opakowania produktów mogą być:
 • jednorazowe,
 • wielokrotnego użytku.

 

W tym miejscu na chwile się zatrzymamy. Zapraszam Was do przeczytania krótkiej ale ciekawej informacji na temat przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych.

https://www.topagrar.pl/articles/strefa-premium-prow/suszenie-juz-przygotowywanie-do-sprzedazy/

Przejdziemy teraz do zasad jakie powinny być spełnione przy przygotowywaniu płodów rolnych do sprzedaży.

 1. Zasady przygotowywania płodów rolnych do sprzedaży
 • Użytkowanie opakowań wielokrotnego użytku wymaga od producenta żywności utrzymania ich w nienagannej czystości.
 • Przy pracach związanych z dystrybucją produktów żywnościowych mogą pracować wyłącznie osoby, których stan zdrowia nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów.
 • Do sprzedaży powinny być przeznaczane produkty wysokiej jakości, a przede wszystkim zdrowe, wytwarzane zgodnie z technologią produkcji i niezafałszowane.
 • Cały proces przygotowania płodów rolnych do sprzedaży powinien odbywać się w odpowiednio do tego przeznaczonych i przygotowanych miejscach, pomieszczeniach lub magazynach.
 • Wszystkie urządzenia, sprzęt i wyposażenie, które mogą znaleźć się w bezpośrednim kontakcie z żywnością, powinny być w takim stanie technicznym i higienicznym, który uniemożliwi skażenie lub zanieczyszczenie produktów, w szczególności substancjami ropopochodnymi i ciałami stałymi, jak kamienie czy resztki metalu.
 • Pomieszczenia lub miejsca, w których odbywa się proces przygotowania produktów do sprzedaży, powinny być tak zabezpieczone, aby uniemożliwić dostęp gryzoni i ptaków mogących zanieczyścić pakowane płody rolne.

 

Dla utrwalenia wiedzy proponuję zajrzeć na podane niżej strony.

Internetowa Giełda Rolna i Towarowa http://www.igrit.pl/

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA http://www.bronisze.com.pl/

 

Odpowiedz na pytanie:

Jak przygotować do sprzedaży ziemniaki, aby kontrahent zawarł z gospodarstwem umowę na długotrwałe dostawy?

Prześlijcie odpowiedź na pytanie  na mój adres e-mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 12.05.2020 r.

Pozdrawiam

Marta Marecka – Gierej