Uncategorized

Produkcja roślinna 3 MT

Dzień dobry

01.04.2020 r.

T: Utrwalenie wiadomości o kukurydzy.

Skorzystaj z materiałów do tematu i z poprzednich dostępnych materiałów. Zachęcam do wykonania karty pracy (Załącznik 1-3 MT) ponieważ zechcę  ją ocenić. Poproszę o przesłanie karty pracy na mój adres mailowy martagierej@wp.pl

Niemotylkowe rośliny pastewne

Do roślin paszowych, oprócz wymienionych motylkowatych, zaliczamy również rośliny niemotylkowe. Do najczęściej uprawianych należą: kukurydza, żyto i owies uprawiane na zieloną masę (należące do zbóż), słonecznik pastewny, kapusta pastewna, gorczyca oraz trawy w uprawie polowej.

Największe znaczenie ma kukurydza, której powierzchnia uprawy w ostatnich latach systematycznie rośnie. Kukurydza jako roślina pastewna jest źródłem paszy o wysokiej wartości energetycznej. Jest zaliczana do zbóż. Tak jak wszystkie zboża ma system korzeniowy wiązkowy, dobrze rozwinięty. Łodyga jest sztywna, gruba zbudowana z węzłów (z których wyrastają długie szerokie liście) i międzywęźli; osiąga do 2–3 metrów. Na roślinie kształtują się oddzielnie kwiaty męskie (wiechy) i żeńskie (kolby). Po zapyleniu na kolbach rozwijają się ziarniki, najczęściej żółtego koloru.

Odmiany kukurydzy W krajowym rejestrze odmian roślin rolniczych COBORU znajduje się ponad 160 odmian kukurydzy. Są to odmiany do uprawy na ziarno, CCM, kiszonkę. Odmiany do zbioru na ziarno – Wigo, Wilga; na kiszonkę – Subito, Sumas; na CCM – Buran, San.

Pozdrawiam.

Marta Marecka – Gierej

Załącznik 1-3.3MT