Uncategorized

Produkcja roślinna 3 MT

Dzień dobry

29. 04. 2020 r.

 

T: Sprzedaż płodów rolnych

 

Celem lekcji będzie poznanie zasad sprzedaży płodów rolnych.

 

Na początek proponuję obejrzenie filmu o sprzedaży artykułów rolnych -Prosto od rolnika – MODR Karniowice – https://www.youtube.com/watch?v=4L-lKZmp4Ac

Zapoznaj się z treścią tematu i zapisz w formie notatki z dzisiejszej lekcji poniższe zagadnienia do tematu:

  1. Odbiorcy produktów roślinnych z gospodarstw rolnych:

-zakłady przemysłów bazujących na surowcach roślinnych: zbożowe, tłuszczowe,                                                             -cukrownie,

-gorzelnie

-jednostki pośredniczące między gospodarstwem rolnym, które jest producentem surowca, a zakładem przetwórczym.

Zakłady przetwórcze często prowadzą skup produktów rolnych na podstawie umów kontraktacji. Umowa kontraktacji reguluje wzajemne zobowiązanie, zgodnie z którym producent rolny wytwarza i dostarcza kontraktującemu oznaczoną ilość produktów określonego rodzaju, a kontraktujący te produkty odbiera je w umówionym terminie i płaci producentowi ustaloną cenę.

  1. Instytucje handlu hurtowego na rynku rolnym:

-targowiska,

-giełdy towarowe,

-rynki hurtowe,

-aukcje.

 

3.Sprzedaż bezpośrednia – to handel małymi ilościami nieprzetworzonych produktów. Produkty te mogą być oferowane w gospodarstwach, gdzie kupujący ma także możliwość samodzielnego zbioru. Mogą być sprzedawane na targowiskach, kiermaszach, w sklepach. Mogą być też bezpośrednio dostarczane do domu konsumenta lub do innego punktu. Jeżeli producent prowadzi sprzedaż bezpośrednią poza terenem gospodarstwa rolnego, jest zobowiązany umieścić na opakowaniach zbiorczych lub transportowych informację zawierającą jego imię i nazwisko (albo nazwę) oraz adres miejsca prowadzenia działalności. Informacja ta powinna być umieszczona w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta.

https://www.sadyogrody.pl/prawo_i_dotacje/104/sprzedaz_bezposrednia_co_zyska_rolnik_a_co_kupujacy,2183.html Sprzedaż bezpośrednia – co zyska rolnik, a co kupujący?

 

https://www.cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/2011/2011-SPRZEDAZ-BEZPOSREDNIA-Z-GOSPODARSTW-ROLNYCH.pdf tylko pkt 5 i 6

5.DOSTAWY BEZPOŚREDNIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO

6.WYMAGANIA HIGIENICZNE DLA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W RAMACH DOSTAW BEZPOŚREDNICH ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Podsumowanie:

http://www.modr.pl/marketing-produktow-rolnych/strona/sprzedaz-bezposrednia-produktow-roslinnych-z-gospodarstwa-rolnego – MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
z siedzibą w Karniowicach

 

Pozdrawiam

 

Marta Marecka-Gierej