Uncategorized

Produkcja roślinna 3 MT

Dzień dobry

22.04.2020 r.

Temat: Przechowywanie i magazynowanie produktów pochodzenia roślinnego.

 

 1. Wymagania dotyczące przechowywania płodów rolnych
 2. Charakterystyka warunków przechowywania płodów rolnych

– przechowywanie ziemniaków

– przechowywanie zbóż

 1. Sposoby przechowywania płodów rolnych.

 

Ad. 1

Wymagania dotyczące przechowywania płodów rolnych

Jakość przechowywanych płodów rolnych w dużej mierze zależy od:

 • doboru odmiany i stanowiska,
 • procesu wegetacji,
 • dojrzałości i właściwego terminu zbioru,
 • pogody podczas zbioru,
 • zdrowotności produktów rolnych przeznaczonych do magazynowania,
 • sposobu przechowywania (składowania),
 • wilgotności produktów,
 • warunków w miejscu przechowywania (temperatura, wilgotność względna, skład powietrza).

Ad 3.

Można wyróżnić następujące rodzaje magazynów:

-prymitywne: kopce (napowierzchniowe, zagłębione), ziemianki, piwnice;                                                                      -tradycyjne podłogowe (płaskie): jednokondygnacyjne,  wielopoziomowe;                                                                     -wieżowe (silosy):  płaskodenne,  lejowe,  spedycyjne

Do realizacji tego tematu wykorzystaj stronę:  file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/09_8.1_PPR_tresc.pdf                Moduł VIII Przechowywanie i sprzedaż płodów rolnych – do strony 9

PODSUMOWUJĄC:

1.Przepisz wszystkie punkty wraz z ich opracowaniem do zeszytu przedmiotowego.

 1. Zapoznaj się z treścią modułu VIII, tam znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.
 2. Krótko scharakteryzuj warunki przechowywania płodów rolnych (punkt 2): ziemniaków, zbóż (sposób przechowywania, miejsce, temperaturę, wilgotność)
 3. Jako podsumowanie lekcji obejrzyj Videocast z Modułu VIII oraz test wiedzy z tej samej strony, którą podałam wyżej.
 4. Zrób zadanie. Jest krótkie. Dasz radę.

Uzupełnij zdania – wstaw definicję lub wyrażenia:

 1. ……………………………….……..– wydzielenie frakcji ziaren o odpowiednich cechach, zależnie od ich przeznaczenia.

 

 1. Zboże o dużej wilgotności i temperaturze podlega niekorzystnym procesom – powstają dogodne warunki do rozwoju …………………………………. i ………………………………….…………………..

 

 1. Miejsce do przechowywania powinno zabezpieczać zgromadzone tam płody rolne przed:

……………………………………………………………  , ………………………………………,

……………………………………………………………, ……………………………………………

 

 1. Zasadniczym elementem składów płodów rolnych jest podłoga. Dlatego przed złożeniem masy towarowej, należy; bardzo dobrze ją wyczyścić, ………………….…………………………………..………………………………

……………………………………………………………………….………………………………………..……………………………

 

 1. Budynek przeznaczony pod magazyn musi mieć:

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Wzrost temperatury w zawilgoconej pryzmie zboża powyżej 25°C grozi wystąpieniem groźnych dla zdrowia i życia ………………………………………………………………………………………………………………..………..

Zadanie będzie podsumowaniem i uzupełnieniem wiadomości a także potwierdzeniem udziału w lekcji.

Prześlijcie  zadanie na mój adres mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 29.04.2020 r.

Pozdrawiam

Marta Marecka – Gierej

 

 

22.04.2020 r.

 

T: Zasady i sposoby przygotowywania płodów rolnych do sprzedaży.

 

Na początek kilka słów o przygotowywaniu płodów rolnych do sprzedaży.

 

Surowiec przeznaczony do sprzedaży musi być przygotowany zgodnie z wymaganiami odbiorcy:

– ziarno zbóż, nasiona rzepaku, soi, bobowate grubonasienne – przed sprzedażą można doczyścić z zanieczyszczeń a także oddzielić drobniejsze ziarniaki

– korzenie buraków cukrowych – doczyścić

– bulwy ziemniaków – przebrane z bulw chorych, uszkodzonych, nadgniłych, porośniętych oraz umyte

 

 1. Przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w zależności od gatunku obejmuje:
 • czyszczenie,
 • mycie,
 • sortowanie,
 • pakowanie:

o w opakowania jednostkowe,

o w opakowania zbiorcze,

 • składowanie przygotowanych opakowań,
 • załadunek i transport do odbiorcy:

o na paletach,

o luzem.

 

 1. Opakowania produktów mogą być:
 • jednorazowe,
 • wielokrotnego użytku.

 

W tym miejscu na chwile się zatrzymamy. Zapraszam Was do przeczytania krótkiej ale ciekawej informacji na temat przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych.

https://www.topagrar.pl/articles/strefa-premium-prow/suszenie-juz-przygotowywanie-do-sprzedazy/

Przejdziemy teraz do zasad jakie powinny być spełnione przy przygotowywaniu płodów rolnych do sprzedaży.

 1. Zasady przygotowywania płodów rolnych do sprzedaży:
 • Użytkowanie opakowań wielokrotnego użytku wymaga od producenta żywności utrzymania ich w nienagannej czystości.
 • Przy pracach związanych z dystrybucją produktów żywnościowych mogą pracować wyłącznie osoby, których stan zdrowia nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów.
 • Do sprzedaży powinny być przeznaczane produkty wysokiej jakości, a przede wszystkim zdrowe, wytwarzane zgodnie z technologią produkcji i niezafałszowane.
 • Cały proces przygotowania płodów rolnych do sprzedaży powinien odbywać się w odpowiednio do tego przeznaczonych i przygotowanych miejscach, pomieszczeniach lub magazynach.
 • Wszystkie urządzenia, sprzęt i wyposażenie, które mogą znaleźć się w bezpośrednim kontakcie z żywnością, powinny być w takim stanie technicznym i higienicznym, który uniemożliwi skażenie lub zanieczyszczenie produktów, w szczególności substancjami ropopochodnymi i ciałami stałymi, jak kamienie czy resztki metalu.
 • Pomieszczenia lub miejsca, w których odbywa się proces przygotowania produktów do sprzedaży, powinny być tak zabezpieczone, aby uniemożliwić dostęp gryzoni i ptaków mogących zanieczyścić pakowane płody rolne.

 

Dla utrwalenia wiedzy proponuję zajrzeć na podane niżej strony.

Internetowa Giełda Rolna i Towarowa http://www.igrit.pl/

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA http://www.bronisze.com.pl/

 

Jako podsumowanie lekcji proszę wpisać punkty do zeszytu przedmiotowego

i odpowiedzieć na pytanie:

Jak przygotować do sprzedaży ziemniaki, aby kontrahent zawarł z gospodarstwem umowę na długotrwałe dostawy?

Prześlijcie odpowiedź na pytanie  na mój adres e-mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 29.04.2020 r.

Pozdrawiam

Marta Marecka – Gierej