Uncategorized

Produkcja roślinna 3 FT

Dzień dobry

15. 06. 2020 r.

T: Podsumowanie wiadomości o ochronie roślin – bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin.

Celem lekcji jest powtórzenie i uzupełnienie wiadomości dotyczących środków ochrony roślin.

Na podstawie wszystkich dostarczonych materiałów, podręcznika, spróbuj rozwiązać zadania w załączniku jako powtórzenie i uzupełnienie Twoich wiadomości dotyczących środków ochrony roślin. Jest to karta pracy.                    Przeanalizuj informacje zawarte w niżej podanym linku. Znajdziesz tam 5 złotych zasad postępowania ze środkami ochrony roślin.  Podaję link:   https://rolnictwoodpowiedzialne.pl/pl/przed-zabiegiem

Korzystając z tego  materiału przypomnisz sobie postępowanie ze środkami ochrony roślin, zakup, transport, przechowywanie, postępowanie przed zabiegiem, w trakcie i po zabiegu stosowania środków ochrony roślin a także jak należy postępować z odpadami.

Karta pracy składa się z 3 części. Przy każdej z nich znajdują się wyjaśnienia czego dotyczy każda część i co należy zrobić. Zadania możesz rozwiązać w zeszycie wpisując kolejno ich  numery. Znajdują się tam także pytania dla chętnych. Podejmij próbę ich rozwiązania. Zmierz się z nimi. Dasz radę.

Zał.1-Powtórz wiad. SOR

Podsumowanie

1.Stosuj środki ochrony roślin zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami dobrej praktyki rolniczej – zawsze według zasad integrowanej ochrony roślin.

2.Chroń zdrowie stosując odzież ochronną przy każdym kontakcie ze środkami ochrony roślin.

3.Dbaj o sprawność opryskiwacza i przeprowadzaj jego regularną kalibrację.

 

4.Działaj racjonalnie stosując odpowiednią do sytuacji, możliwie oszczędną dawkę środka i cieczy.

 

5.Dobieraj rozpylacze i parametry pracy opryskiwacza z myślą o precyzji, skuteczności i bezpieczeństwie zabiegu.

 

6.Przestrzegaj stref buforowych w celu ochrony obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia.

 

7.Przechowuj środki ochrony roślin w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.

 

8.Sporządzanie cieczy użytkowej i czyszczenie opryskiwacza przeprowadzaj tak, aby nie skazić gleby i wody.

 

9.Opakowania po środkach ochrony roślin płucz trzykrotnie i zwracaj sprzedawcy środków.

 

10.Pozostałości po zabiegach ochrony roślin zagospodaruj z wykorzystaniem biologicznych metod neutralizacji.

 

WNIOSKI:

1.Planując zabieg, tzn. dobierając środek ochrony roślin, jego dawkę, termin i porę stosowania oraz technikę opryskiwania, podejmuj przemyślane i odpowiedzialne decyzje.

2. Postępuj tak, aby w najmniejszym nawet stopniu nie zagrozić owadom zapylającym.

W razie pytań proszę kontaktować się na adres mailowy lub na grupie.

Życzę miłej pracy!

M. Marecka-Gierej