3FT (Tech)Zdalne Lekcje

Produkcja roślinna 3 FT

Dzień dobry

18.05.2020 r.

T: Uprawa poplonów ozimych i wsiewek poplonowych.

 

Celem lekcji jest określenie pojęcia poplonów oraz  wyjaśnienie funkcji poplonów zgodnie z zasadami  obowiązującymi podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

Co to są poplony i jakie są ich rodzaje – o tym było na lekcji poprzedniej.

Dla przypomnienia:

  • poplony ozime – wysiewane jesienią po całkowitym zbiorze plonu głównego, natomiast zbierane są wiosną roku następnego. Poplon ozimy to m.in. rzepak, żyto.
  • wsiewki międzyplonowe– siane są one wiosną wraz z plonem głównym, pozostając do jesieni tego samego roku. (saradela wsiana w żyto).

 

1.Dobór roślin

  1. poplony ozime 

– wyki kosmatej, żyta są zimotrwałe i działają kompleksowo poprawiając właściwości fizyko-chemiczne gleby.

– rzepaku ozimy- nie może być przedplonem dla warzyw kapustnych i innych roślin krzyżowych (np. rzodkiewka, brukiew, warzywa liściowe)

– koniczyna inkarnatka i życice oraz ich mieszanki

2.wsiewki międzyplonowe

-seradela wsiewana w żyto ozime

-koniczyna czerwona

  1. Funkcje poplonów ozimych i wsiewek międzyplonowych

– poprawiają właściwości fizyko-chemiczne gleby.

– po przyoraniu wiosną wzbogacają glebę w substancję organiczną, z której to tworzy się próchnica. Ta z kolei poprawia stosunki wodno-powietrzne.

-gatunki roślin, które posiadają głęboki system korzeniowy, np. wyka kosmata, pobierają z głębszych warstw gleby wymyte składniki mineralne.

-rozpuszczają i pobierają trudno dostępne dla warzyw mikroskładniki.

– wydzielane substancje przez rośliny poplonowe stwarzają korzystne warunki środowiska do życia pożytecznych bakterii, grzybów i nicieni.

– pozostawione na zimę chronią ją przed erozją,

– zapobiegają rozmywaniu, zamulaniu poprzez stabilizację jej struktury.

wsiewki międzyplonowe użytkowane są jako późnojesienne pastwiska lub jako nawóz zielony, rzadziej koszone.

  1. Zasady obowiązujące podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności

Przypomnijcie sobie zasady Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej i Zasady Wzajemnej Zgodności z lekcji poprzedniej. file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/09_7.1_PPR_tresc%20(1).pdf

 

Podsumowanie:

https://kno.ore.edu.pl/moodle/mod/resource/view.php?id=50141 .Videocast podsumowujący prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

 

Dla chętnych proponuję obejrzenie filmiku o poplonach oraz dodatkowe linki:

https://www.youtube.com/watch?v=7NJawcR5UFs Międzyplon/poplon tak czy nie? TOP 5 roślin na słabe gleby

https://www.agrofakt.pl/miedzyplony-w-uprawie-kukurydzy/-Międzyplony w uprawie kukurydzy

https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/uprawa/co-wysiac-na-poplon-ozimy/ -Co wysiać na poplon ozimy?

Proszę o przyswojenie sobie tego materiału. Na kolejnej lekcji otrzymacie kartę pracy i korzystając z materiałów otrzymanych na lekcji oraz prezentacji, Waszym zadaniem będzie uzupełnienie karty pracy. Ale to za tydzień.

Pozdrawiam

M. Marecka-Gierej