Uncategorized

Produkcja roślinna 3 CB

Dzień dobry

03. 04. 2020 r.

T: Nawożenie łąk i pastwisk.

1.Nawożenie TUZ

– azot

– fosfor

– potas

– wapnowanie i regulacja pH

– nawożenie naturalne

2.Funkcja trwałych użytków zielonych:

–  dostarczają najtańszej paszy dla zwierząt hodowlanych;

‒ produkują tlen i nasycają parą wodną powietrze;

‒ chronią gleby przed erozją wodną i wietrzną;

‒ hamują mineralizację gleb torfowych i torfowo-murszowych;

‒ stanowią naturalny zbiornik retencyjny;

‒ pełnią funkcje rekreacyjne i odznaczają się wysokimi walorami estetycznymi;

‒ stanowią ostoję wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym często gatunków rzadkich i prawnie chronionych.

 

Materiały do pracy:

Rozpoczynamy cykl tematów o łąkach i pastwiskach. Pierwsza lekcja poświęcona będzie nawożeniu łąk i pastwisk. Na jednej z lekcji zrobimy sobie powtórzenie i uzupełnimy informacje.

Podsumowując

1.Zapoznaj się z załączonymi materiałami.

2.Do zeszytu wpisz temat lekcji oraz punkty.

3.Odpowiedz na pytanie: Jaka dawka azotu powinna być wniesiona na łąki?

Informację wraz z notatką proszę przesłać na mój adres mailowy martagierej@wp.pl

Pozdrawiam

Marta Marecka-Gierej

Załącznik 1 nawożenie TUZ