Uncategorized

Produkcja roślinna 3 CB

Dzień dobry

  1. 04. 2020 r.

T: Ekologiczna uprawa a wartość odżywcza surowców i produktów.

 

Celem lekcji będzie uzasadnienie potrzeby i znaczenia stosowania ekologicznych metod uprawy roślin.

 

Zagadnienia do tematu:

 

Jeszcze raz odniosę się do Modułu IIProdukcja roślinna prowadzona metodami ekologicznymi

file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/14_2.1_RE_tresc%20(6).pdf

 

Proszę zapisać w formie notatki z dzisiejszej lekcji zagadnienia :

 

1.Wpływ ekologicznej uprawy  na wartość odżywczą surowców i produktów:

– zwiększona ilość przeciwutleniaczy o 30 % (obniżają ciśnienie krwi, zmniejszają ryzyko chorób serca i udarów mózgu, wspierają naturalne mechanizmy obronne komórek)

– minimalna ilość pestycydów

– prozdrowotność (niższy poziom zanieczyszczeń: azotany, azotyny, pozostałości pestycydów, regulatory wzrostu i antybiotyki, syntetyczne dodatki do żywności)

– wyższa zawartość suchej masy w warzywach i owocach ekologicznych wpływa na ich lepszą jakość przechowalniczą, powodując ograniczenie aktywności enzymatycznej i spowolnienie procesów oddychania oraz procesów gnicia i rozkładu

– więcej substancji odżywczych  -witaminy C, witamin z grupy B, związków fenolowych i mineralnych

– więcej magnezu i żelaza,

-więcej ilości węglowodanów w owocach z upraw ekologicznych

 

2. Znaki ekologicznej  żywności.

Znaki ekologiczne stanowią poświadczenie, że dany produkt spełnia określone wymagania i posiada certyfikat ekologiczny, uprawniający do jego stosowania. Obok zielonego znaku Euroliść  przyznawanego dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej, istnieje wiele znaków krajowych i regionalnych które wspierają zrównoważony rozwój i rolnictwo przyjazne naturze.

Za zakończenie lekcji wstawiłam załącznik ze znakami na ekologicznej żywności. Proszę się zapoznać.

Podsumowanie:

Gospodarstwa ekologiczne są szczególnie cenione, ponieważ efektem ich działalności jest tzw. żywność ekologiczna. Płody rolne wytworzone bez użycia chemii są przechowywane i przetwarzane w taki sposób, aby nie straciły swoich walorów. Ideą ekologicznego przetwórstwa jest wybór takiej technologii, która w najmniejszym stopniu obniża wartość odżywczą surowca.

Gospodarstwa ekologiczne to także zachowanie i podnoszenie żyzności gleby, poprzez stosowany płodozmian oraz właściwe nawożenie organiczne i płytką uprawę gleby, utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku produkcji rolniczej, samowystarczalność paszowo-nawozowa.

Ekologiczna gospodarka to najbardziej przyjazna środowisku forma produkcji rolniczej, pozytywnie wpływającą na żyzność gleby, bioróżnorodność i różnorodność krajobrazu. Jest równorzędnym do naturalnych ekosystemów obciążeniem dla środowiska. Ponadto może być niezależna od wsparcia zewnętrznego, a jej koncepcja wpływa na rozwój wsi oraz rolnictwa w aspekcie kategorii społecznych, a także kulturowych. Wyeliminowanie chemii rolnej oraz spożywczej z przetwórstwa pozwoli na osiągnięcie wysokich wartości biologiczno-zdrowotnych produktów.

 

Jako uzupełnienie wiadomości proponuję prezentację:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/metodyki-produkcji-ekologicznej

Proszę opisać krótko znaki żywności ekologicznej, które przesyłam w załączniku nr 1- znaki ekologiczne. Proszę opisy przesłać do 04.05. 2020 r. na mój adres e-mailowy: martagierej@wp.pl

Praca ta podlega ocenie. Zachęcam do jej wykonania.

Zał.1.znaki żyw.ekolog.

Pozdrawiam

 

Marta Marecka-Gierej