Uncategorized

Produkcja roślinna 3 CB

Produkcja roślinna – „dodatkowa”

Witam

24 04. 2020 r.

T: Kodeks Etyki Żywnościowej.

 

Drodzy Uczniowie

 

Kodeks Etyki Żywnościowej powstał pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Niniejszy Kodeks kierowany jest do wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego, którzy mają jakikolwiek wpływ na produkcję, przetwarzanie i obrót żywnością, a zatem nie tylko do producentów płodów rolnych i przetwórców żywności, ale także do producentów pasz oraz składników i substancji dodatkowych, producentów pestycydów, nawozów, leków weterynaryjnych, producentów maszyn, opakowań dla żywności, czy w końcu do wszystkich sprzedawców żywności.

Stosowanie zasad etycznych zawartych w niniejszym dokumencie przez uczestników łańcucha żywnościowego zapewni zaufanie konsumentów oraz wpłynie na utrzymanie wysokiej jakości i renomy polskiej żywności na rynku krajowym i rynkach światowych.

Polska jest ważnym producentem żywności, który dzięki wysokiej jakości swoich produktów, zwłaszcza dzięki niskiej zawartości różnego rodzaju wtórnych dodatków i zanieczyszczeń, cieszy się dobrą renomą. Zdarzające się nieprawidłowości są efektem działań znikomej, ale niestety zauważalnej grupy nieuczciwych podmiotów, co wpływa na wizerunek całej branży producentów żywności.

Kodeks Etyki Żywnościowej

1.Bezpieczeństwo konsumenta celem nadrzędnym

2.Poszanowanie żywności przez minimalizację strat

3.Solidarna ochrona zaufania konsumentów w łańcuchu żywnościowym

4.Przejrzysta i niewprowadzająca w błąd informacja w znakowaniu i reklamie produktów żywnościowych

5.Szczególne traktowanie dzieci i młodzieży jako konsumentów

6.Uczciwość w konkurowaniu i relacjach rynkowych

7.Właściwe respektowanie urzędowej kontroli żywności

 

Zachęcam do bliższego zapoznania się z przedstawionymi zagadnieniami file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/Kodeks_etyki_%C5%BCywno%C5%9Bciowej.pdf

 

Pozdrawiam

 

Marta Marecka – Gierej