Uncategorized

Produkcja roślinna 3 CB

Dzień dobry

21.04.2020 r.

T: Charakterystyka i cechy produkcji roślinnej w gospodarstwie ekologicznym.

 

 1. Pojęcie rolnictwa ekologicznego.

Na początek proponuję zapoznać się z definicją gospodarstwa ekologicznego oraz jego charakterystyką i cechami. W tym celu pomoże Wam  Moduł I Rolnictwo ekologiczne – wprowadzenie. Podaję link:

file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/14_1.1_RE_tresc%20(1).pdf

 

 1. Cele rolnictwa ekologicznego:
 • zachowanie i podnoszenie żyzności gleby, poprzez stosowany płodozmian oraz właściwe nawożenie organiczne i płytką uprawę gleby,
 • utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku produkcji rolniczej dzięki pielęgnowaniu bioróżnorodności,
 • samowystarczalność paszowo-nawozowa, czyli dążenie do zamknięcia obiegu materii w gospodarstwie (poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej i zwierzęcej)

 

 1. Główne cechy rolnictwa tradycyjnego:
 • żywność zawierająca szkodliwe substancje,
 • degradacja środowiska,
 • skażenie i wyjałowienie gleb, zanieczyszczenie wód i powietrza,
 • maksymalna ilość plonów,
 • stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych,
 • plony źle się przechowują,
 • gospodarstwa eksploatujące maksymalnie pojemność środowiska.

 

 1. Główne cechy rolnictwa ekologicznego:
 • produkcja żywności ekologicznej, wysokiej jakości,
 • stosowanie odnawialnych źródeł energii,
 • ochrona gleby, wód i powietrza,
 • optymalne plony,
 • stosowanie naturalnych nawozów: kompostu, obornika,
 • plony dobrze się przechowują,
 • gospodarstwa dostosowane do pojemności środowiska.

 

 1. Porównanie gospodarstwa tradycyjnego i ekologicznego.

Zastanów się nad zagrożeniami dla ludzi i środowiska związanymi z prowadzeniem intensywnej produkcji rolniczej. Porównanie gospodarstw tradycyjnego i ekologicznego pozwoli dostrzec różnicę między kierunkami  gospodarowania oraz wpływem na środowisko naturalne. Porównanie tych systemów rolniczych pozwoli także scharakteryzować zarówno gospodarstwa tradycyjne jak i ekologiczne.

file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/14_1.1_RE_tresc%20(1).pdf

 

Jako podsumowanie:

 

 1. Zapraszam do obejrzenia filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=kcgCLVWDVaw

 1. Wpisz punkty do zeszytu przedmiotowego.

3.W zeszycie przedmiotowym wyjaśnij znaczenie stosowania ekologicznych metod uprawy roślin.

 

Proszę o przesłanie zdjęć odpowiedzi na pytanie. Aktywność będzie oceniana.

W razie pytań, wątpliwości czy problemów proszę o kontakt na adres martagierej@wp.pl

Prace proszę przesłać do 24.04.2020 r. (piątek)

Pozdrawiam

Marta Marecka-Gierej