3CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Produkcja roślinna 3 CB

T: Użytkowanie łąk i pastwisk.
17. 04. 2020 r.

1. Użytkowanie TUZ.

a. Użytkowanie pastwiskowe
b. Użytkowanie kośne
c. Użytkowanie pastwiskowo-kośne

Aby przybliżyć temat, proponuję obejrzeć filmik. Proszę zwrócić uwagę na trawy, które są wykorzystywane na łąki i pastwiska.

Zapoznaj się z treścią załącznika nr 3. Tam znajdziesz najważniejsze informacje o użytkowaniu łąk i pastwisk.

Załącznik 3.

Załącznik 3 Użytkowanie TUZ

2. Czynniki decydujące o doborze mieszanek
Trawy pastewne różnią się między sobą budową morfologiczną, wymaganiami siedliskowymi i wartością żywieniową. O ich kierunku użytkowania decyduje:
– wysokość i struktura pędów wegetatywnych,
-trwałość,
– smakowitość,
-strawność,
-specyfika składu chemicznego,
-agresywność,
-wymagania siedliskowe,
-odporność na niedobory opadów,
-zalewy powierzchniowe,
– wysokie stany wód gruntowych,
– wymarzanie w warunkach bezśnieżnych zim.
Dobór mieszanek zależy też od sposobu renowacji użytków zielonych, intensywności użytkowania.

https://www.agropolska.pl/uprawa/laki-i-pastwiska/sztuka-odnawiania-i-zakladania-uzytkow-zielonych,24.html

Jako podsumowanie zamieszczam tabelkę, w której znajdziesz gatunki traw dostosowane do sposobu użytkowania TUZ.

Tabela. Podział traw pastewnych wykorzystywanych do komponowania mieszanek

Pędy wegetatywne
Wysokie Wysokie i niskie Niskie
 

Użytkowanie

I grupa – kośne  

II grupa – kośno-pastwiskowe (uniwersalne)

II grupa – pastwiskowe
1.    Mozga trzcinowata 1. Wyczyniec łąkowy/lisi ogon 1.Życica trwała/rajgras angielski
2.    Wiechlina błotna 2. Wiechlina zwyczajna/szorstka 2. Wiechlina łąkowa

 (duża tolerancja na stres)

3.    Kostrzewa trzcinowa 3. Konietlica łąkowa/owsik złocisty 3. Kostrzewa czerwona

 (duża tolerancja na stres)

4. Życica wielokwiatowa/rajgras włoski 4. Mietlica biaława
5.Życica westerwoldzka/rajgras holenderski 5.Tymotka łąkowa/brzanka
6. Stokłosa 6. Życica mieszańcowa
7.Rajgras wyniosły 7. Kostrzewa łąkowa (królowa polskich traw)
8.Kupkówka pospolita/rajgras niemiecki
9. Stokłosa bezostna

Gatunki podkreślone – z rozłogami podziemnymi, świetnie uszczelniające i zadarniające teren

Podsumowanie:
1. Przepisz punkty do zeszytu przedmiotowego
2. Przeanalizuj tabelkę i zrób przegląd traw, które są w niej wymienione i przyporządkowane do określonego typu użytkowania.
3. Tabelę można wydrukować i wkleić. Jeśli nie masz takiej możliwości przepisz typ użytkowania, a następnie wymień trawy z kolumny przyporządkowane do tego typu.
Np. typ kośny – trawy: mozga trzcinowata, wiechlina błotna itd.

Pozdrawiam
Marta Marecka – Gierej