Uncategorized

Produkcja roślinna 3 CB

22.06.2020 r.

Temat: Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe -zadanie testowe.

Celem lekcji jest utrwalenie wiadomości i rozwijanie umiejętności przygotowania do egzaminu zawodowego.

Drodzy Uczniowie

Kontynuujemy przygotowanie do egzaminu zawodowego. Naszym głównym zadaniem na dzisiejszą lekcje jest  rozwiązywanie testów egzaminacyjnych . W tym celu należy skorzystać  z adresu https://yarkusze.pl/zawodowy/r03-2013-pazdziernik-egzamin-zawodowy-pisemn.pdf

Proszę rozwiązać test.  Następnie należy sprawdzić poprawność rozwiązania korzystając z odpowiedzi. Zachęcam do rozwiązywanie innych dostępnych testów.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail martagierej@wp.pl

Proszę wpisać w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Czekam na informację czy wynik egzaminu jest pozytywny oraz ilość uzyskanych punktów.

Życzę powodzenia i miłej pracy

M. Marecka-Gierej