Uncategorized

Produkcja roślinna 3 CB

Produkcja roślinna – „dodatkowa”

Witam

29 05. 2020 r.

T: Dbajmy o pszczoły –bezpieczeństwo podczas zabiegów.

 

Celem dzisiejszej lekcji będzie poznanie roślin użytecznych dla pszczół oraz zasad  ochron pszczół przy wykonywaniu zabiegów chemicznych.

 

Materiały pomocnicze:

https://agronews.com.pl/artykul/dbajmy-o-pszczoly-pamietajmy-o-ich-bezpieczenstwie-podczas-zabiegow/

 

https://pszczolyimy.pl/2019/03/chcesz-pomoc-pszczolom-zacznij-od-tego/

 

https://www.pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/89-pasieka-2-2013/977-ochrona-pszczol-a-srodki-ochrony-roslin

 

1.Pszczoły

Na terenie naszego kraju opisano aż 500 gatunków owadów określanych jako pszczoły.

Ze względu na wyjątkową przydatność gospodarczą, pszczoły zostały zasiedlone niemal na całym świecie. Utrzymywane są dla zapylania roślin rolniczych i produkcji miodu, a także innych produktów pszczelich: wosku, pyłku kwiatowego, mleczka, propolisu oraz jadu.

Rośliny  pozwalają  pszczołom przeżyć, a roślinom umożliwiają wydawanie nasion. Bez kwitnących roślin pszczoły nie miałyby co jeść, a rośliny nie mogłyby się rozmnażać. Pszczoła miodna i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w produkcji roślinnej. Współczesna produkcja roślinna na etapie pierwotnym często nie może się obyć bez środków ochrony roślin.

 

2.Rośliny pożytkowe

Rośliny dostarczające pszczołom nektaru i pyłku występują w siedliskach naturalnych, sztucznych i na polach uprawnych. Rośliny uprawne stanowiące często główny pożytek towarowy, to rzepik, rzepak, maliny, facelia, gorczyca jasna, ogórecznik lekarski, gryka, plantacje nasienne niektórych warzyw, koniczyna biała i czerwona, fasola wielokwiatowa i nostrzyk, a także sady i plantacje krzewów owocowych.

Pszczelarze starają się wykorzystać nieuprawiane grunty do polepszenia pożytków i wysiewają różne gatunki roślin miododajnych. Najczęściej uprawiane są rośliny rolnicze: facelia i ogórecznik.

3.Karencja i prewencja

Warto w tym miejscu wyjaśnić dwa pojęcia: karencji i prewencji. Karencja to okres, który musi upłynąć od zastosowania chemicznego środka ochrony roślin do zbiorów lub możności spożycia przez ludzi (np. owoców, nasion).

Natomiast prewencja, to czas, jaki musi upłynąć od wykonania zabiegu chemicznymi środkami ochrony roślin do bezpiecznego zetknięcia się z roślina ludzi i innych zwierząt, w tym pszczół i innych zapylaczy.

4.Rada przed sezonem oprysków

Na początku roku kalendarzowego, najpóźniej do końca marca należy w pierwszej kolejności powiadomić urząd gminy o miejscu stacjonowania pasieki.

Należy to uczynić nawet, jeśli pasieka jest stacjonarna i znajduje się w tym miejscu od lat. Wysyłamy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru informację o ilości i typu uli, podajemy dokładny adres posesji i prosimy o powiadomienie właścicieli działek rolnych o fakcie stacjonowania pasieki.

 

Podsumowanie

Przy prowadzeniu chemicznej ochrony roślin należy w szczególności:

  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
  • stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie oraz przestrzegać zapisów dotyczących zakazów i ograniczeń (fazy fenologicznej rośliny, czas i okres, w których środek nie może być stosowany);
  • używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
  • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
  • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);
  • sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół;
  • zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
  • przestrzegać okresów prewencji;
  • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

 

Pamiętajcie!

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że przepisy dają możliwość uzyskania od rolników informacji o zaplanowanych zabiegach chemicznej ochrony roślin, które mogą być wykonywane w okolicy pasieki.

Każdy właściciel pasieki ma prawo zwrócić się z wnioskiem do tych rolników prosząc o informację, w jakim czasie i jakimi środkami będzie wykonywany zabieg. Stosujący środki ochrony roślin ma obligatoryjny obowiązek takiej informacji udzielić.

Przypadki stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa (dane kontaktowe na http://piorin.gov.pl/wiorin/).

Zastanówcie się, co sami możecie zrobić dla pszczół w celu ich ochrony.

Życzę miłej lektury o pszczołach i owocnych rozmyślań.

M. Marecka-Gierej