Uncategorized

Produkcja roślinna 3 CB

Dzień dobry

26. 05. 2020 r.

T: Podsumowanie wiadomości o ochronie roślin.

Celem lekcji jest powtórzenie i uzupełnienie wiadomości dotyczących ochrony roślin.

Na podstawie wszystkich dostarczonych materiałów, podręcznika, spróbuj rozwiązać zadania w załączniku jako powtórzenie i uzupełnienie Twoich wiadomości dotyczących środków ochrony roślin. Przeanalizuj informację zawarte w niżej podanym linku. Znajdziesz tam 5 złotych zasad postępowania ze środkami ochrony roślin. Oprócz  tego w materiale tym przypomnisz sobie postępowanie ze środkami ochrony roślin, zakup, transport, przechowywanie, postępowanie przed zabiegiem, w trakcie i po zabiegu stosowania środków ochrony roślin a także jak należy postępować z odpadami.

Podaję link:  https://rolnictwoodpowiedzialne.pl/pl/przed-zabiegiem

Karta pracy składa się z 3 części. Przy każdej z nich znajdują się wyjaśnienia czego dotyczy i co należy zrobić. Zadania możesz rozwiązać w zeszycie wpisując numer zadania.  Znajdują się tam także pytania dla chętnych. Podejmij próbę ich rozwiązania. Zmierz się z nimi. Dasz radę.

3 CB Zał. 1

Podsumowanie

1.Stosuj środki ochrony roślin zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami dobrej praktyki rolniczej – zawsze według zasad integrowanej ochrony roślin.

  1. Chroń zdrowie stosując odzież ochronną przy każdym kontakcie ze środkami ochrony roślin.
  2. Dbaj o sprawność opryskiwacza i przeprowadzaj jego regularną kalibrację.
  3. Działaj racjonalnie stosując odpowiednią do sytuacji, możliwie oszczędną dawkę środka i cieczy.
  4. Dobieraj rozpylacze i parametry pracy opryskiwacza z myślą o precyzji, skuteczności i bezpieczeństwie zabiegu.
  5. Przestrzegaj stref buforowych w celu ochrony obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia.
  6. Przechowuj środki ochrony roślin w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.
  7. Sporządzanie cieczy użytkowej i czyszczenie opryskiwacza przeprowadzaj tak, aby nie skazić gleby i wody.
  8. Opakowania po środkach ochrony roślin płucz trzykrotnie i zwracaj sprzedawcy środków.
  9. Pozostałości po zabiegach ochrony roślin zagospodaruj z wykorzystaniem biologicznych metod neutralizacji.

Planując zabieg, tzn. dobierając środek ochrony roślin, jego dawkę, termin i porę stosowania oraz technikę opryskiwania, podejmuj przemyślane i odpowiedzialne decyzje, a następnie postępuj tak, aby w najmniejszym nawet stopniu nie zagrozić owadom zapylającym.

 

Rozwiązanie zadań prześlij na adres mailowy do 28.05.2020 r.

W razie pytań proszę kontaktować się na adres mailowy lub na grupie.

Życzę powodzenie i miłej pracy!

M. Marecka-Gierej