Uncategorized

Produkcja roślinna 3 CB

Produkcja roślinna „dodatkowa”

Witam!

 1. 05. 2020 r.

T: Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa.

Celem lekcji jest poznanie rozwiązań przeciwdziałania skutkom COVID – 19 w rolnictwie.

Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 – epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym zakresie. Każde dobre rozwiązanie, mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zaproponowane przez zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozwiązania proponowane w przepisach tzw. Tarczy Antykryzysowej

Rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników:

 • Zasiłek opiekuńczy na dzieci.
 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS
 • Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, lub zatrudnianych przez nich pracowników:

 

 1.     Pokrycie przez państwo składek na ZUS.
 2.     Możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS.
 3.     Dofinansowanie zatrudnienia.
 4.     Uelastycznienie czasu pracy.
 5.     Rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.
 6.     Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 7.     Podatek od nieruchomości.
 8.     Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych.
 9.   Zmiana warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.
 10. Zmiany w zakresie maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług.
 11. Zmiany dotyczące biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz biegów terminów procesowych i sądowych.
 12.     Zmiana wprowadzająca ułatwienia dotyczące korzystania z usług e-administracji.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa

Życzę miłej lektury!

M. Marecka-Gierej