Uncategorized

Produkcja roślinna 3 CB

Dzień dobry

19.05.2020 r.

T: Uprawa poplonów ozimych i wsiewek poplonowych

 

Celem lekcji jest określenie pojęcia poplonów oraz  wyjaśnienie funkcji poplonów zgodnie z zasadami  obowiązującymi podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

Co to są poplony i jakie są ich rodzaje poznaliście na poprzedniej lekcji.

Dla przypomnienia:

  • poplony ozime – wysiewane jesienią po całkowitym zbiorze plonu głównego, natomiast zbierane są wiosną roku następnego. Poplon ozimy to m.in. rzepak, żyto.
  • wsiewki międzyplonowe– siane są one wiosną wraz z plonem głównym, pozostając do jesieni tego samego roku. (saradela wsiana w żyto).

 

1.Dobór roślin

  1. poplony ozime 

– wyki kosmatej, żyta są zimotrwałe i działają kompleksowo poprawiając właściwości fizyko-chemiczne gleby.

– rzepaku ozimy- nie może być przedplonem dla warzyw kapustnych i innych roślin krzyżowych (np. rzodkiewka, brukiew, warzywa liściowe)

– koniczyna inkarnatka i życice oraz ich mieszanki

  1. wsiewki międzyplonowe

-seradela wsiewana w żyto ozime

-koniczyna czerwona

  1. Funkcje poplonów ozimych i wsiewek międzyplonowych

– poprawiają właściwości fizyko-chemiczne gleby.

 

– po przyoraniu wiosną wzbogacają glebę w substancję organiczną, z której to tworzy się próchnica. Ta z kolei poprawia stosunki wodno-powietrzne.

-gatunki roślin, które posiadają głęboki system korzeniowy, np. wyka kosmata, pobierają z głębszych warstw gleby wymyte składniki mineralne.

-rozpuszczają i pobierają trudno dostępne dla warzyw mikroskładniki.

– wydzielane substancje przez rośliny poplonowe stwarzają korzystne warunki środowiska do życia pożytecznych bakterii, grzybów i nicieni.

– pozostawione na zimę chronią ją przed erozją,

– zapobiegają rozmywaniu, zamulaniu poprzez stabilizację jej struktury.

– wsiewki międzyplonowe użytkowane są jako późnojesienne pastwiska lub jako nawóz zielony, rzadziej koszone.

  1. Zasady obowiązujące podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności

Przypomnijcie sobie zasady Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej i Zasady Wzajemnej Zgodności z lekcji poprzedniej. file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/09_7.1_PPR_tresc%20(1).pdf

 

Podsumowanie:

 

https://kno.ore.edu.pl/moodle/mod/resource/view.php?id=50141 .Videocast podsumowujący prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

Dla chętnych proponuję obejrzenie filmiku o poplonach oraz dodatkowe linki:

https://www.youtube.com/watch?v=7NJawcR5UFs Międzyplon/poplon tak czy nie? TOP 5 roślin na słabe gleby

https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/uprawa/co-wysiac-na-poplon-ozimy/ -Co wysiać na poplon ozimy?

Proszę o zapoznanie się z materiałem dzisiejszej lekcji. Na kolejnej lekcji otrzymacie kartę pracy i na podstawie materiałów otrzymanych oraz prezentacji Waszym zadaniem będzie uzupełnić kartę pracy. Ale to na następnej lekcji.

 

Pozdrawiam

M.Marecka-Gierej