Uncategorized

Produkcja roślinna 1FTR, 1F4R

Dzień dobry

01.06. 2020 r.

T: Rośliny zbożowe – znaczenie gospodarcze.

 

Celem lekcji jest wskazanie  znaczenia gospodarczego roślin zbożowych.

 

Dziś zaczniemy sobie nowy dział w produkcji roślinnej. Przyjrzymy się bliżej roślinom zbożowym.

Rośliny zbożowe mają decydujące znaczenie w całości produkcji roślinnej.

Zarówno wielkości produkcji, jak i jej poziom świadczą o rozwoju rolnictwa i jego możliwości zaopatrzenia ludzkości w odpowiednią ilość środków odżywczych, a produkcję zwierzęcą w wystarczająca ilość pasz.

Ta specjalna pozycja roślin zbożowych wynika przede wszystkim z powierzchni ich upraw.

W skali światowej zboża zajmują około 71% całości gatunków uprawnych, a pozostała powierzchnia 29% przeznaczona jest pod rośliny okopowe, pastewne oraz inne uprawy.

Zboża nalezą do klasy roślin jednoliściennych, do rodziny traw.

Jednak wyjątek stanowi gryka, należąca do rodziny rdestowatych, a która ze względu na sposób uprawy, jak i użytkowania a także skład chemiczny nasion, zalicza się ze względów gospodarczych i organizacyjnych do grupy roślin zbożowych.

Na początek śmieszny filmik, który wprowadzi Was w świat roślin zbożowych.

https://www.youtube.com/watch?v=25v7UhuUExM –Rośliny uprawne.

 

Zdążyliście się już zorientować o czym będziemy dalej mówić.

Przesyłam Wam także prezentacje, na podstawie których scharakteryzujecie poniższe 2 punkty. To Wasze dzisiejsze zadanie.

Podział roślin uprawnych

Prezentacja Polskie zboża

  1. Podział roślin zbożowych ( do opracowania – slajd 3 i 11 prezentacji dotyczącej podziału roślin uprawnych)
  2. Znaczenie gospodarcze roślin zbożowych.

 

Opracowanie punktów prześlijcie odpowiedź na mój adres e-mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 04.06.2020 r.

Życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka i miłej pracy!

M. Marecka-Gierej