Uncategorized

Produkcja roślinna 1FTR, 1F4R

Dzień dobry

11.05.2020 r.

T:Ewidencja zabiegów oraz przestrzeganie wymagań integrowanej ochrony roślin.

Celem lekcji jest określić sposób dokumentowania zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin a także określać sposoby informowania o planowanych zabiegach z użyciem sprzętu agrolotniczego.

 

Materiały do lekcji:

https://rolnictwoodpowiedzialne.pl/pl/ewidencja-zabiegow

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/srodki-ochrony-roslin-17976110/roz-4

 

1.Ewidencjonowanie zabiegów -przy użyciu środków ochrony roślin jest wymagane przepisami prawa. Informacje, które należy notować, to: nazwa środka ochrony roślin, termin jego zastosowania, zastosowana dawka, obszar, uprawy, na których zastosowano środek oraz przyczyna wykonania zabiegu. Tabela w załączniku 1  przedstawia szczegółowe informacje, jakie należy rejestrować.

Zał. 1-Tabela ewidencji

Ewidencja zabiegów powinna być przechowywana przynajmniej przez 3 lata, a informacje w niej zawarte udostępniane organom administracji publicznej (np. Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa).

 

PAMIĘTAJ!

Strony trzecie, takie jak przedstawiciele branży wody pitnej, sprzedawcy detaliczni lub mieszkańcy, mogą zażądać dostępu do ewidencji zabiegów, zwracając się do właściwego organu.

 

 1. Akty prawne regulujące kwestię ewidencjonowania zabiegów
 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

 

3. Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego.
 1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane przy użyciu sprzętu agrolotniczego, jeżeli zwalczanie organizmów szkodliwych nie jest możliwe przy użyciu sprzętu naziemnego lub zastosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego stwarza mniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska niż przy użyciu sprzętu naziemnego.

 

2.Wykonanie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego wymaga ujęcia          takiego zabiegu w planie zabiegów, zatwierdzonym przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu            na  miejsce przeprowadzenia takiego zabiegu.

 

 1. Podmiot planujący przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi plan zabiegów, nie później niż na 40 dni przed planowanym rozpoczęciem tych zabiegów.

 

 1. Plan zabiegów zawiera:

1) informacje o:

 1. a) zwalczanych organizmach szkodliwych,
 2. b) obszarze objętym planowanymi zabiegami z zastosowaniem środka ochrony roślin oraz jego lokalizacji,
 3. c) nazwie roślin lub produktów roślinnych, będących przedmiotem zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin,
 4. d) planowanych terminach wykonania zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin, przedstawionych w układzie miesięcznym, ze wskazaniem nazw środków ochrony roślin, które zostaną zastosowane podczas tych zabiegów,
 5. e) sposobie ostrzegania o planowanych zabiegach z zastosowaniem środka ochrony roślin osób, które mogą być zagrożone kontaktem ze środkiem ochrony roślin w wyniku przeprowadzenia takiego zabiegu lub posiadaczy zwierząt, które mogą być zagrożone kontaktem ze środkiem ochrony roślin w wyniku przeprowadzenia takiego zabiegu;

2) uzasadnienie konieczności wykonania zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin.

 

 

Proszę wyjaśnić pojęcia:

 1. Okres karencji
 2. Okres prewencji

 

Proszę o przesłanie zdjęć z wyjaśnieniem pojęć do dnia 14.05.2020 r. W razie pytań, proszę o kontakt na adres martagierej@wp.pl

Miłej pracy!

Marta Marecka-Gierej