Uncategorized

Produkcja roślinna 1FTR, 1 F4R

Dzień dobry

25. 05. 2020 r.

T: Podsumowanie wiadomości – bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin.

Celem lekcji jest powtórzenie i uzupełnienie wiadomości dotyczących bezpiecznego stosowania środków  ochrony roślin.

Jest to ciąg dalszy utrwalania wiadomości na temat ochrony roślin oraz bezpiecznego używania środków ochrony roślin. Na podstawie wszystkich dostarczonych materiałów spróbuj rozwiązać zadania w załączniku jako powtórzenie i uzupełnienie Twoich wiadomości dotyczących bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin.

Dziś karta pracy składa się już tylko z 1 części. Ćwiczenia możesz rozwiązać w zeszycie wpisując numer zadania.

1 FTR, F4R powtórzenie

Zanim przejdziesz do rozwiązywania zadań obejrzyj filmik. Zwróć uwagę na kolejność zakładanie środków ochrony osobistej.

Środki ochrony osobistej – https://www.youtube.com/watch?v=L1hb9gll9oA

Rozwiązanie zadań prześlij na adres mailowy do 01.06. 2020 r.

W razie pytań proszę kontaktować się na adres mailowy lub przez e-dziennik.

Życzę powodzenie i miłej pracy!

M.Marecka-Gierej